מדריך לימוד הקלדת טקסט בתוכנת ה Photoshop.

מדריך לימוד הקלדת טקסט בתוכנת ה Photoshop.

  כאשר מעוניינים להקליד טקסט בתוכנה הגרפית, Photoshop, יש לבחור בכלי הכתיבה המסומן באותT בסרגל הכלים הממוקם בצידה השמאלי של התוכנה (עמודה ימנית כלי....) לאחר בחירת כלי זה ובחירת מיקום הטקסט בגוף קובץ העבודה במקום הרצוי תתווסף שכבה נוספת לחלון השכבות Layers המקושר לתיבת הטקסט בגוף העבודה. אפשרויות עריכה של הטקסט שהוקלד: חשוב לזכור לכל