illustrator brushes

/Tag: illustrator brushes

מדריך פוטושופ מברשת נדירה

מדריך פוטושופ מברשת נדירה מברשות לפוטושופ מדריך זה אמור להקנות לכם ביצוע ויצירת מברשות לפוטושופ חדשות , סולו דואגת תמיד להחדרת המקוריות לתלמידיה ליצירת מברשות חדשות ולאו דווקא להוריד מברשות לפוטושופ , הורדת מברשות לפוטושופ לעיתים פוגעת במקוריות בעיצוב גרפי בעיקר אם מברשת שהורדה מופיעה בעיצובים גרפיים שונים אצל מעצבים גרפיים אחרים  , סוד ההצלחה בעיצוב גרפי היא