PUYUAUP

PUYUAUP

PUYUAUP ותעלולי המקלדת שלנו אם עד לפני שני עשורים כל מי שהייתה לו נגישות למקלדת היה נחשב לגאון מחשבים או משהו דומה לזה הרי שכיום ניתן לראות כיצד כלל האוכלוסייה בעולם כולו חשופה לפריט חשוב זה שיכול ליצור את הקשר האידיאלי בין הרצונות והבקשות שלנו מהמחשב האישי שעליו אנו עובדים לבין הפלט שיוצא ממנו בסופו