אילוסטרייטור Illustrator נעילת צורה

פעולה זו נעשית כאשר מעוניינים למקם צורה כלשהי (לא חייבת להיות הנדסית, יכולה גם להיות בציור חופשי שלה) בגוף קובץ העבודה ללא אפשרות להזיז אותה לחלק אחר.
לאחר יצירת צורה בקורס בעיצוב גרפי תוכנת ה Illustrator (צורה הנדסית או בציור חופשי של צורה) ומעוניינים לנעול אותה, יש לסמן אותה תחילה בעזרת כלי החץ השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה (כלי ראשון מלמעלה). לאחר סימון הצורה בעזרת כלי זה בחלקה בסרגל הכלים בחלקה העליון של התוכנה, לבחור ב Object ובתפריט שיוצג לבחור ב Lock ובאפשרויות לנעילה המוצעות בתוכנה, לבחור באפשרות Selection והצורה תינעל במקום בו היא ממוקמת בגוף קובץ העבודה. ביטול נעילה של צורה תעשה על ידי בחירה באפשרות Object בסרגל העליון של התוכנה, ובתפריט שיוצג לבחור בall Unlock והנעילה תבוטל ויהיה אפשר להזיז את הצורה למקום אחר בגוף קובץ העבודה..

איך ללמוד קורס אילוסטרייטור

 

קורס לעיצוב גרפי שימוש בכלי החצים בתוכנת ה Illustrator.

 

קורס גראפיקה בתוכנה הגרפית Illustrator בסרגל הכלים הנמצא בצידה השמאלי של התוכנה, בשתי העמודות של סרגל הכלים בחלקו העליון, ישנם שני כלים הנראים כחצים: כלי החץ השחור Selection Tool – נמצא הסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה כלי ראשון מלמעלה בעמודה שמאלית של סרגל הכלים.
כלי חץ לבן Direct selection – הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה כלי ראשון מלמעלה בעמודה ימנית של סרגל הכלים.
בכל אחד מהם נהוג להשתמש לאורך העבודה כאשר כל אחד תורם באופן אחר לעבודה בתוכנה ה Illustrator ומשפיע באופן שונה על האלמנט עליו עובדים.
תרומתו של כלי החץ השחור Selection tool לעבודה הוא בכך שעל ידי בחירה בו וסימון האלמנט עליו עובדים (קובץ תמונה שיובאה לגוף קובץ העבודה, טקסט שהוקלד, צורה הנדסית או צורה חופשית שצוירה בתוכנה) מאפשר הזזה של האלמנט בקובץ העבודה או שינוי של גודל האלמנט אך רק בשוליים של האלמנט עליו עובדים.
לעומתו, שימוש בכלי החץ הלבן Direct tool מאפשר עבודה על צורות הנדסיות או צורות שצוירו בגוף קובץ העבודה באופן חופשי ושינוי גודלן לא רק בשוליים של הצורה, בעבודה על טקסט שהוקלד בגוף קובץ העבודה ניתן הן לעבוד בעזרת כלי זה ולעצב את גופן הטקסט בהתאמה אישית על ידי קודם כל, בחירת כלי החץ הלבן Direct tool בסרגל הכלים
בצידה השמאלי של התוכנה, לאחר מכן לסמן הטקסט בעזרת המקש השמאלי בעכבר

ולבחור בחלקה העליון של התוכנה באפשרות Type ובתפריט שיוצג לבחור ב Create outliners – זאת כדי לאפשר שינוי של הטקסט בקורס לעיצוב ואז בעזרת כלי החץ הלבן Direct selection ניתן לעצב את הגופן בהתאמה אישית.

מה לומדים במסגרת לימודי קורס גרפיקה לימודי תעודה

 

2017-09-04T20:19:39+00:00