הסבר על כלי ה Lasso Photoshop

//הסבר על כלי ה Lasso Photoshop

הסבר על כלי ה Lasso.

כלי ה Lasso ממוקם בסרגל הכלים הנמצא בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית סמל שני מלמעלה, חשוב לזכור – לאורך כל העבודה בכליה Lasso יש לוודא תחילה שהשכבה הקשורה לתמונה עליה עובדים מסומנת בחלון השכבות Layers.
בעזרת כלי ה Lasso ניתן לסמן חלק מסוים עליו מעוניינים לעבוד בקובץ תמונה
שיובאה לגוף קובץ העבודה, הכלי מאפשר סימון חופשי ולא בצורה סימטרית של החלק הרצוי בתמונה.

כלי ה Lasso ושני אפשרויות עיקריות לשימוש בו בתוכנת ה Photoshop.

ישנם שני סוגים עיקריים של כלי Lasso בהם משתמשים בתוכנה הגרפית Photoshop:
א. .Lasso tool
ב. Lasso magnetic.
כדי לבחור באחד מכלים אלו בהתאם לשימוש, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על המקש השמאלי בעכבר על כלי ה Lasso בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית כלי שני מלמעלה ואז יוצגו כמה סוגים של כלי Lasso וביניהם אלו שהוזכרו לעיל.

Lasso ושני אפשרויות עיקריות לשימוש בו בתוכנת ה Photoshop.

מדריכים לימוד הדרכה פוטושופ בעברית הבדל בין שני כלי ה Lasso:

כלי ה Lasso tool מאפשר בחירה באופן חופשי של החלק בתמונה עליה עובדים.
כלי ה Lasso magnetic מאפשר סימון של חופשי של החלק הרצוי לעבודה בתמונה אך בניגוד לכלי הקודם, כלי זה נצמד לגוונים בתמונה.

בחירה בעזרת כלי ה Lasso: לאחר סימון החלק הרצוי בתמונה עליה עובדים, במידה ומעוניינים בחלק המסומן בתוך הצורה שנוצרה לאחר סימון החלק הרצוי בעזרת כלי ה Lasso ומחיקת כל הסובב

סימון זה – יש לבחור בסרגל הכלים העליון בתוכנה באפשרות Select ובתפריט שיוצג לבחור
באפשרות Inverse – יסמן רק את תוכן החלק שסומן, לחיצה על מקש ה Delete במקלדת תמחק את כל החלק בתמונה שסובב את החלק שסמן בעזרת כלי ה Lasso, כדי להסיר את הסימון של כלי ה Lasso סביב החלק שנותר – יש לבחור בתפריט העליון בתוכנה ב Select ובתפריט שיוצג לבחור ב Deselect והסימון (קווקווים) לא יופיעו.
אפשרות נוספת לעבודה בעזרת כלי זה אך על חלק אחר בתמונה,
לאחר סימון החלק הרצוי בתמונה עליה עובדים, במידה ומעוניינים להסיר את החלק המסומן בתוך הצורה שנוצרה לאחר סימון החלק הרצוי בעזרת כלי ה Lasso ולהשאיר כל הסובב סימון זה – יש ללחוץ על מקש ה Delete במקלדת ואז החלק המסומן תמחק את
החלק שסומן בעזרת כלי ה Lasso, כדי למחוק את הסימון של כלי ה Lasso סביב החלק שנמחק – יש לבחור בתפריט העליון בתוכנה ב Select ובתפריט שיוצג לבחור ב Deselect והסימון (קווקווים) לא יופיעו.

מדריכים לימוד תמונת לעיצובים פוטושופ ביטול של פעולה שנעשתה – ביטול סימון בעזרת כלי ה Lasso:

 

אם מעוניינים לבטל את הפעולה האחרונה שנעשתה או לחזור לשלב אחר בעבודה,
אפשר להיעזר בחלון ה History. במידה וחלון זה לא מופיע בחלונות הפתוחים כברירת מחדל בתוכנת הגרפית Photoshop ניתן לפתוח את חלון זה על ידי בחירה בסרגל הכלים העליון בתוכנה ב Window ובתפריט שיוצג לבחור ב History ואז חלון זה יצורף לחלונות העבודה הפתוחים בתוכנה. בחלון ה History יוצגו כל הפעולות שנעשו בתוכנה מאז התחלת העבודה בתוכנה על הקובץ העבודה – כולל עבודה עם כלי ה Lasso – ניתן לבטל סימון שסומן בתמונה בעזרת חלון זה על ידי בחירתו בחלון ה History.

חשוב לזכור – חלון ה History שומר את כל הפעולות שנעשו עד לשמירת קובץ העבודה!!
לאחר שמירת קובץ העבודה ופתיחתו מחדש – לא תוצג ההיסטוריה של הפעולות שבוצעו בקובץ העבודה בעבודה הקודמת עליו (אין זה היכן הקובץ יישמר, מחשב, אמצעי אחסון חיצוני אחר).

תיהנו!!

2019-08-09T14:13:06+03:00