מדריכים לימוד מברשות פוטושופ מדריכים לימוד פוטושופ מקצועי מדריכים לימוד הורדה פוטושופ

שימוש בסרגלי העזר Guidsלצורך עבודה.
בתוכנת ה Photoshop ניתן להוסיף סרגלי עזר לאורכו ולרוחבו של הקובץ עליו עובדים קווים אלו מאפשרים מקלים על הגרפיקאי במהלך עבודתו בתוכנת ה Photoshop היות והם מאפשרים עבודה תוך דיוק וסימון מדויק של החלק עליו יעבדו בקובץ העבודה. (קווי עזר אלו לא יראו כאשר קובץ העבודה יודפס או ישמר בפורמט PDF או כקובץ תמונה JPEG). קווי עזר אלו נקראים Guides,
כדי שיוצגו קווי עזר אלו בקובץ העבודה יש לוודא תחילה שבסרגל העליון בתוכנה בתפריט View אפשרות Rulers תהיה מסומנת.
בכדי לעשות את קווי העזר בקובץ העבודה עליו עובדים צריך לוודא תחילה שכלי ה Move tool לחוץ הכלי העליון בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה ימנית, ואז לגרור מצידה העליון או מצידה השמאלי של התוכנה את הסרגל עד לאזור בו מעוניינים שיופיע קו העזר לצורך העבודה.
לחיצה על המקש הימני בעכבר בסימון הסרגל העליון או המופיע בצידה השמאלי של החלון עליו עובדים תאפשר הגדרה של מידותיהם של קווי העזר (ס”מ וכו’).


מדריכים לימוד פורום פוטושופ מדריכים לימוד תמונות למצגות מדריכים לימוד עיצוב תמונות בפוטושופ להורדה

 

מחיקה / קיבוע קווי עזר.
ישנן שתי אפשרויות למחיקת קווי עזר:

פעולה הסבר
גרירת קווי העזר כלפיי הסרגל הנמצא בחלקו העליון או בצדו השמאלי של הקובץ עליו עובדים על ידי ביצוע פעולה זו ניתן למחוק קווי עזר
באופן נפרד בלי לפגוע בקווי העזר הנוספים
שנעשו עד כה.
בתפריט העליון בתוכנה ב View לבחור באפשרות Clear guides מחיקת כל קווי העזר שנעשו בקובץ עליו עובדים

קיבוע קווי העזר שנעשו כך שלא יהיה ניתן להזיזם תעשה על ידי אפשרות בחירת תפריט View הנמצא בתפריט העליון בתוכנה וסימון אפשרות Lock guides.

 

מדריכים לימוד גרפיקה ועיבוד תמונות מדריכים לימוד מדריך פוטושופ להורדה

צורות פרופורציונליות (מצב בו קווי האורך והרוחב שווים זה לזה).
בדרך כלל יצירת צורה פרופורציונלית נעשית על ידי בחירת הצורה הרצויה בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה לאחר יצירת הצורה בעזרת לחיצה ממושכת על מקש ה Shift במקלדת ובסיום יצירת הצורה הנדרשת לחיצה על השטח הריק בקובץ העבודה תקבע את הצורה כך שקווי האורך והרוחב שלה יהיו שווים זה לזה

2017-09-04T21:17:38+03:00