מדריכים לימוד מדריך לעיצוב תמונות בפוטושופ כיווץ כמה עבודות פתוחות

 

תוכנה: פוטושופ Photoshop.

כיווץ כמה עבודות פתוחות.

לאחר פתיחת כמה עבודות שנעשו (בעזרת התפריט העליון בתוכנה File ולאחר מכן בחירה
באפשרות Open) כדי להציג את העבודות הפתוחות בפריסה מסודרת (בדומה לפעולתMove to new window), יש לבחור תחילה בתפריט העליון בתוכנה ב windows ובתפריט שיוצג לבחור ב Arrange ובתפריט שיוצר לבחור את האפשרות Float all in window .

תצוגות קובץ עבודה.
בכדי להקטין את תצוגת קובץ העבודה (מרחק מתצוגה) יש ללחוץ על צמד המקשים במקלדת Ctrl + – .
בכדי להגדיל את תצוגת קובץ העבודה (מרחק מתצוגה) ללחוץ על צמד המקשים במקלדת Ctrl + +.
בכדי להתאים את גודל קובץ העבודה (הדף עליו עובדים) לשוליים של חלון תוכנת ה Photoshop יש ללחוץ על צמד המקשים במקלדת Ctrl + 0 – או לחיצה כפולה על המקש השמאלי בעכבר על כלי
היד Hand tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית כלי אחרון מלמטה ובך יותאם גודל קובץ העבודה עליו עובדים לגודל חלון התוכנה.
ניתן להזיז את התמונה על ידי לחיצה על כלי היד Hand tool בסרגל הכלים בצידה השמאלי של
התוכנה עמודה שמאלית כלי אחרון מלמטה,
או לחיצה ממושכת על מקש הרווח במקלדת + מקש שמאלי בעכבר = לשימוש בכלי היד Hand tool בסרגל הכלים (הזזת תמונה).


מדריכים לימוד מדריך להורדת פוטושופ מדריכים לימוד הורדה של פוטושופ

שינוי גודל של תמונה בקובץ עבודה.
לאחר פתיחת קובץ העבודה בו יש צורך בשינוי גודל התמונות יש לעשות
את הפעולות הבאות:
א. לסמן את התמונה בעזרת המקש השמאלי בעכבר.
ב. בתפריט העליון בתוכנה Edit לבחור באפשרות Free transform
ג. לבחור בשוליים של התמונה הרצויה (עליונים או תחתונים בלבד) ללחוץ על מקש ה Shift במקלדת לחיצה ממושכת בצירוף המקש השמאלי בעכבר ולהגדיל / להקטין לגודל הרצוי, לאחר מכן לעזוב את מקש הShift במקלדת והן את המקש השמאלי בעכבר וללחוץ על Enter במקלדת (אפשר גם במקום ללחוץ על Enter במקלדת ללחוץ פעמיים על התמונה ומסגרת בחירת התמונה תעלם).
ביטול פעולה אחרונה שנעשתה בעבודה – חלון ה History בתוכנה.
בתפריט העליון בתוכנה באפשרות Window לבחור בתפריט שיוצג ב History – יפתח חלון ובו הפעולות האחרונות שנעשו בקובץ העבודה עליו כרגע עובדים. בחלון זה מתועדות הפעולות שנעשו בקובץ העבודה, בחירה באחת האפשרויות בחלון זה תחזיר את קובץ העבודה למצב בו הוא היה עד לפעולה שנבחרה בחלון ההיסטוריה History בתוכנה.
חשוב לזכור: ההיסטוריה לא תשמר לאחר שמירת הקובץ או בפתיחתו בפעם הבאה!!

מדריכים לימוד עיצוב תמונות בפוטושופ מדריכים לימוד תוכנת פוטושופ להורדה

שכפול תמונה בקובץ העבודה.
לאחר בחירת התמונה הרצויה, בכדי לשכפל אותה יש לעשות את הפעולות הבאות:
א. הזזת התמונה לכל מקום בקובץ העבודה:
בסרגל הכלים הנמצא בצידה השמאלי של התוכנה, לבחור בכלי Move tool כלי ראשון בעמודה
ימנית בסרגל הכלים + לחיצה ממושכת על מקש ה Alt במקלדת, תאפשר שכפול של התמונה והזזה שלה לכל מקום בקובץ העבודה.
ב. שכפול תמונה בקו ישר בקובץ העבודה:
בסרגל הכלים בצדה השמאלי של התוכנה, לבחור בכלי ה Move tool + לחיצה ממושכת על צמד המקשים Shift + Alt במקלדת, תאפשר שכפול של התמונה בכיוון ישר בקובץ העבודה.

הקטנה והגדלה של תמונה מהמרכז (Center).
לאחר בחירת התמונה הרצויה להגדלה או הקטנה, ללחוץ בתפריט העליון בתוכנה על תפריט Edit ואז בתפריט שיוצג לבחור ב Free transform (או בקיצור המקשים לכך במקלדת: Ctrl + t) ועם לחיצה על המקש השמאלי בעכבר לאחר מכן ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Shift + Alt יתאפשר הקטנה / הגדלה של התמונה בקובץ העבודה זאת בעזרת החצים בשולי התמונה.

2017-08-22T22:21:07+03:00