Heading תגית והקשר לניקוד שגוגל מביא לאתר במקום ראשון בגוגל

והקשר לניקוד Heading תגית

 

כותרת

 

 

כותרת

 

לפחות h1 מאמר טכני/עמוד בלי

לא יקבל גולשים מגוגל

מכוון את גוגל להפנות גולשים לאתר h1 ה

אסור לחזור בעמוד מספר פעמים רב על אותה מילה בצורה מגמתית

שלב א׳ בקידום אתר

.בעמוד חיבות להיות כותרות. כל כותרת אמורה להיות עם 4 שורות

כל עמוד חייב להיות עם 300-400 מילים

קישור ותמונה מקבלים ניקוד

התוכן הוא הקובע- אם ניתן לגוגל את כל התשובות שהגולשים שלו מחפשים בנישה שלי

יגיעו לאתר יותר גולשים

על מנת ליצור עניין אצל גוגל וכדי שהאתר שלנו יופיע באפשרויות הראשונות חייבים להכניס מאמרים, הפניות,

קישורים וכדומה בנושא שלנו

ניתן לשלב הפניה גם מנושאים משניים למשל לימודי גרפיקה בעיר מסויימת , העיר תהיה גורם להפניה למאמר/

אתר שלנו

. Over optimization לא מקדמים מילה אחת בצורה גלויה

צריך להיות יותר מתוחכמים תוך שימוש במילה אבל אחרת

עיצוב גרפי מאמרים

עיצוב גרפי מחירים

עיצוב אתר במסגרת לימודים  והדרכות לימודיות

וכו׳
כנסו איך ללמוד קורס בניית אתרים באינטרנט

כל אפשרות כזו יכולה להיות מאמר באתר Searches related כשמסתכלים על

או דף קישור ואז אנחנו מעלים את הסבירות שיגיעו לאתר שלנו

אתר צריך להיות ״חי״ כדי שגוגל יתייחס לאתר- חשוב לעדכן את האתר כל הזמן וכן ליצור כניסות

הכניסות צריכות להיות ממקומות שונים לא ממקום אחד

היא מילה מאוד אהובה על גוגל רצוי להשתמש במילה בכותרת How המילה

גוגל מקדם יותר אתרי נישה לעומת נושאים כלליים

כאשר הוא מזהה נושא אחד הוא מקדם אותו על פני אתרים שמדברים על הרבה דברים בו זמנית

כל עמוד חייב לקבל כותרת אחת לפחות גם אם זה עמוד עם תמונה אחת או משהו שולי

צריך ליצור הרבה עמודים באתר כדי שיהיה נפח. אפשר לעשות את זה על ידי קישור מעמודים אחרים

כותרת + תמונה= עמוד

למשל – עיצוב לוגו למכוניות יהיה הכותרת + תמונה

2017-08-24T15:50:24+03:00