לימודים עיצוב גרפי אפקטים לתמונות בתוכנת הגרפית Illustrator

בכדי לייבא קובץ תמונה לגוף העבודה בתוכנת ה Illustrator יש לבחור בתפריט העליון בתוכנה באפשרות File ובתפריט שיוצג לבחור ב Place. בחלון שיוצג לחפש את המקום
בו שמורה התמונה אותה רוצים לייבא לגוף קובץ העבודה וללחוץ על “אישור / Ok” והתמונה תוצג בגוף העבודה.
במידה והתמונה גדולה מידי ומעוניינים להקטין אותה אפשר לעשות זאת על ידי בחירה תחילה בכלי החץ השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית כלי ראשון מלמעלה ובעזרת כלי זה לסמן את התמונה ועל ידי לחיצה ממושכת על מקש ה Shift במקלדת – ואז יסומנו השוליים של התמונה ובעזרת המקש השמאלי בעכבר יהיה ניתן להגדיל / להקטין את התמונה.
בעזרת כלי החץ השחור שהוזכר לעיל ניתן להזיז את התמונה ולמקם אותה במקום
הרצוי בגוף קובץ העבודה.
חשוב לזכור: לאחר ייבוא קובץ תמונה לגוף העבודה רצוי לשייך את התמונה
לתוכנת ה Illustrator זאת עושים על ידי לחיצה על אפשרות Embedבחלקה
העליון של התוכנה.

 

לימודים עיצוב גרפי אפקטים לתמונות בתוכנת הגרפית Illustrator.

 

לאחר ייבוא קובץ תמונה לגוף קובץ העבודה, אם מעוניינים להוסיף לה אפקטים (כגון צל, ריכוך וכו’) יש לבחור בתפריט העליון בתוכנה באפשרות Effect ובתפריט שיוצג לבחור ב Stylize ובחלון שיוצג לבחור באחת מבין אפשרויות האפקטים אותם מציעה תוכנת ה Illustrator, ניתן בכל אחת מהאפשרויות המוצעות להגדיר תצוגה מקדימה של ההגדרה שהוגדרה על ידי סימון המשבצת הקטנה סמוך למילה Preview וכאשר האפקט הוגדר כפי שמעוניינים ללחוץ על “אישור .”Ok /

המלצות חמות על הדפסה דיגיטלית בגלילים

לימודים גרפיקה ממוחשבת טרנספורמציה – קובצי תמונה / צורות הנדסיות / ציור חופשי.

 

ניתן לעשות על קובצי תמונה שיובאו לגוף קובץ העבודה בתחום עיצוב והן על צורות הנדסיות או צורות שצוירו באופן חופשי. בחירה בחלקה העליון של התוכנה באפשרות Object ובתפריט שיוצג לבחור ב Transform. להלן הסבר של האפשרויות המוצעות:

האפשרות המוצעת הסבר
Move הקפצת קובץ התמונה, צורה הנדסית, ציור חופשי
Rotate סיבוב של קובץ התמונה, צורה הנדסית, ציור חופשי
Reflect יצירת מראה לקובץ התמונה, צורה הנדסית, ציור חופשי
Scale מגדיל / מקטין את קובץ התמונה, צורה הנדסית, ציור חופשי
Shear הטיה של קובץ התמונה, צורה הנדסית, ציור חופשי.

בכל חלון של אחת מהאפשרות שתיבחר ישנה הגדרה של Copy – שתיצור שכפול של האלמנט ושמירה על האלמנט המקורי, וגם אפשרות של Transform again – תחזור על הפעולה שנבחרה מהטבלה שהוסברה לעיל בלימודים עיצוב גראפי .

2017-09-04T20:19:17+03:00