מדריך אילוסטרייטור שקיפות לאלמנט Transparency

מחיקת חלק / חיתוך צורה לכמה חלקים בתוכנת ה Illustrator.בתוכנת עיצוב

לאחר יצירת צורה בגוף קובץ העבודה בתוכנת ה Illustrator, במידה ומעוניינים למחוק
חלק מסוים תוך סימון של החלק אותו רוצים למחוק באופן חופשי או לחלק את הצורה לכמה חלקים נפרדים, ניתן לעשות זאת בעזרת שתי כלים שונים הנמצאים כתת כלים בתוך כלי ראשי אחד הנקרא כלי המחק Eraserהנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה, עמודה ימנית כלי שישי מלמעלה. לחיצה ממושכת על המקש השמאלי בעכבר על כלי זה תציג מספר כלים שבעזרתם ניתן לעבוד על האלמנט בקובץ העבודה אך ישנם שני כלים עיקריים בהם ניתן להשתמש למחיקת חלק לא רצוי / חיתוך אלמנט:
כלי המחק Eraser tool – לאחר בחירה בכלי זה ניתן למחוק חלקים לא רצויים בקובץ העבודה עליו עובדים, אם מעוניינים לשנות את גודלו של המחק אתו עובדים, לחיצה כפולה על המקש השמאלי בעכבר על כלי המחק Eraser tool בסרגל הכלים בצידה השמאלי
של התוכנה עמודה ימנית כלי שישי מלמעלה תפתח חלון ובתחתית החלון יש כותרת הנקראת Diamenter, מתחת לכותרת זו ישנו מד שעל ידי הזזה של הסמן עליו – תשנה את גודל המחק, במידה ומעוניינים לאפס את הגדרות גודל המחק להגדרות ברירת המחדל של תוכנת ה Illustrator, ישנו כפתור הנקרא Reset שעל ידי בחירה בו יאפס את כל ההגדרות של כלי המחיקה, בסיום כל בחירה (אם זה גודל המחק, ברירת מחדל לדוגמה) יש ללחוץ
על “אישור / Ok” כדי שההגדרה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לעבוד בעזרת כלי המחק Eraser tool בהתאם להגדרה שהוגדרה לו.
כלי הסכין Knife tool – בחירה בכלי זה תאפשר לחתוך את האלמנט למספר חלקים ולהפריד בין החלקים שנוצרו כתוצאה מחתיכת האלמנט לחלקים. הפרדת החלקים שנחתכו תעשה בעזרת כלי החץ הלבן Direct tool הנמצא בסרגל הכלים בצדה השמאלי של התוכנה בעמודה ימנית כלי ראשון מלמעלה, בחירה בכלי זה וסימון החלק אותו מעוניינים להפריד מהחלקים האחרים תזיז את החלק שנחתך מהחלקים הנוספים, ניתן להזיז את כל החלקים שנחתכו בעזרת כלי זה כאשר בוחרים כל חלק בנפרד בעזרת המקש השמאלי בעכבר לאחר בחירת כלי החץ הלבן Direct tool, בסיום מיקומן של החלקים הרצויים במקום הרצוי בגוף קובץ העבודה יש ללחוץ על השטח הריק בקובץ העבודה כדי לבטל את הסימון של החלק האחרון שהוזז.

כנסו איך ללמוד לימודי אילוסטרייטור מהבית ?

 

 

שינוי אופן תצוגת צורה הנדסית / כיתוב בקובץ העבודה. בתוכנת עיצוב גרפי

לאחר יצירת צורה הנדסית או בהתאמה אישית או כתיבת טקסט בגוף קובץ העבודה,
ניתן לבחור את אופן תצוגת האלמנט בגוף קובץ העבודה, זאת ניתן לעשות על ידי
בחירה בסרגל הכלים העליון התוכנה באפשרות Object ובתפריט שיוצג יש
לבחור ב Envelop distort, בתפריט שיוצג לצד תפריט זה לבחור באפשרות הראשונה הנקראת Make with wrap. לאחר בחירת אפשרות זו יפתח חלון, בחלון זה ישנה אפשרות הנקראת Styl בחירה באפשרות זו תציג מגוון אפשרויות לפיהן יוצג האלמנט, מתחת לאפשרות זו ישנם מדים שהזזת הסמן עליהן תגדיר תצוגה של האלמנט אך בהגדרה מותאמת אישית של הפרמטרים, בחלון הזה ישנה אפשרות Preview – סימון אפשרות זו תציג את ההגדרה שנבחרה לתצוגת האלמנט לפני אישור הבחירה, בסיום בחירת ההגדרה הרצויה יש ללחוץ על “אישור / Ok” כדי שההגדרה תכנס לתוקף על האלמנט שנבחר.

שקיפות לאלמנט Transparency. בתוכנת עיצוב

ניתן לעשות הגדרה זו על האלמנטים: תמונה, טקסט שהוקלד, צורה הנדסית או צורה שצירה באופן חופשי בגוף קובץ העבודה. אפשרות זו נמצאת בסרגל הכלים בחלקה העליון של התוכנה באפשרות Window, בתפריט שיוצג לבחור ב Transparency.
בחלון שיוצג לאחר בחירת אפשרות זו יש אפשרות שנקראת Opacity בחירה באפשרות זו תציג מד והזזה של הסמן עליו תציג את מידת השקיפות של האלמנט עליו עובדים.

עבודה בכלי ה Gradient (מעבר צבעים).

עבודה בעזרת כלי זה בתוכנה הגרפית תוכנת עיצוב, ה Illustrator, מאפשרת הגדרה של צבעים לפי בחירה אישית ושילובם במגוון אפשרויות יחדיו, הכמות המינימלית לשילוב של מספר צבעים יחדיו היא שני צבעים ומעלה. ניתן להשתמש בצבעים שהוגדרו ושולבו יחדיו לצורך מילוי תוכן או מילוי המסגרת לצורה הנדסית או צורה שצוירה בבחירה אישית בגוף קובץ העבודה, או מילוי תוכן או מסגרת לטקסט שהוקלד. כלי ה Gradient נמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה, עמודה ימנית כלי מספר תשע מלמעלה. בחירה בכלי זה תפתח חלון נוסף שבו ניתן לבחור את הצבעים למילוי אך כדי להגדיר על איזה חלק באלמנט הצבעים יופיעו תחילה יש לבחור בסרגל הכלים בצדה השמאלי של התוכנה ישנם שני ריבועים אחד מתייחס למילוי האלמנט והשני למסגרת האלמנט, בחירה באחד מהם תציג את המילוי של הצבעים שהוגדרו בחלון ה Gradient.
חשוב לזכור – במידה ומעוניינים להגדיר מילוי לטקסט או למסגרת של טקסט שהוקלד בגוף קובץ העבודה, תחילה יש להמיר את הטקסט לאופן בו ניתן לעצב אותו ידנית – זאת על ידי בחירה בחלקה העליון של התוכנה בסרגל הכלים ב Type ובתפריט שיוצג לבחור
ב Create outliners ולאחר מכן ניתן יהיה ליישם על תוכן הטקסט או המסגרת שלו (או על שניהם כאשר כל אחד מהם נבחר באופן ידני בנפרד) את מה שהוגדר בחלון ה Gradient על הטקסט שהוקלד בגוף קובץ העבודה.

 

 

 

 

2017-08-24T11:22:23+03:00