מדריך תוכנה אילוסטרייטור פורמט צבעים של קובץ עבודה

לימודים גרפיקה ממוחשבת תוכנה: אילוסטרייטור CS6 – CS7  Illustrator.

פורמט צבעים של קובץ עבודה.

בעבודה בתוכנת ה Illustrator (בזהה לתוכנות נוספות של חברת- Adobe ניתן להשתמש בשתי פורמטים של צבע כאשר כל אחד מהם משמש מטרה אחרת:
פורמט הנקרא: CMYK.
פורמט זה מתייחס לארבעת צבעי היסוד שהם:
ציאן – Cyan
מג’נטה – Magenta
צהוב – Yellow
צבע המפתח הכוונה לצבע השחור – Key
שילוב של האות הראשונה בשפה האנגלית של כל אחד מארבעת צבעים אלו יצר את ראשי
התיבות באנגלית CMYK.
משתמשים בהגדרת פורמט זה של צבעים כאשר העבודה היא לצורך דפוס / הדפסה על גבי דפים.
פורמט RGB:
אדום – Rad.
ירוק – .Green
כחול – Blue.
שילוב של האות הראשונה של כל אחד מהצבעים בשפה האנגלית יצר את ראשי התיבות RGB. משתמשים לפורמט זה של צבעים כאשר קובץ העבודה מיועד לשימוש בתחום האינטרנט ובהתאם לכך הגדרת פורמט זה מתייחסת לצפייה בקובץ במסך המחשב.
בתוכנת ה Illustrator ניתן לראות את פורמט הצבעים של הקובץ עליו עובדים על ידי בחירת
תפריט File הנמצא בחלקה העליון של התוכנה, בתפריט שיוצג לבחור באפשרות .Document color
בתוכנת ה Illustrator או פוטושופ ניתן להגדיר את כל אחד מהפורמטים בהתאם לשימוש שיעשה בקובץ העבודה (דפוס / עבודה בתחום האינטרנט).

איך ללמוד קורס אילוסטרייטור מהבית

קורסים בעיצוב גרפי סיבוב של צורה בעזרת מקש ה Shift במקלדת.

 

לאחר יצירת צורה בתוכנת ה Illustrator (לא רלוונטי אם היא בצבע או ללא צבע), במידה ומעוניינים לסובב את הצורה לכוון כלשהו מבלי לשנות את מיקומה בקובץ העבודה תחילה יש לסמן את הצורה בעזרת כלי החץ השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה בעמודה השמאלית כלי ראשון, ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה Shift במקלדת בלי לעזור ובעזרת המקש השמאלי בעכבר לאחר שיופיעו חצים בשוליי הצורה ניתן לגרור את הצורה כלפי כיוון חצים אלו כך שהצורה תסתובב בכוון החצים ובכך הצורה תסובב (ניתן ב45 מעלות וכו’) ולאחר מכן יש לעזוב את מקש ה Shift במקלדת.

קורס בגרפיקה Illustrator הפיכת מספר אלמנטים לקבוצה ואפשרויות נוספות הקשורות.

 

לאחר יצירת כמה צורות בתוכנת ה תקשורת חזותית, קורס גרפיקה Illustrator, במידה ומעוניינים לאחד את צורות אלו כקבוצה אחת תחילה צריך לסמן את כולן יחדיו בעזרת כלי החץ השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית כלי ראשון.
לאחר סימון כל הצורות בעזרת כלי זה (מסגורן יחדיו) יש לבחור בתפריט Object בחלקה העליון של התוכנה, ובתפריט שיוצג לבחור באפשרות Group ובכל כל האלמנטים שנבחרו יאוחדו לקבוצה אחת.
במצב נתון זה ניתן לעשות כמה פעולות שיחולו על כלל האלמנטים בקבוצה:
* הזזת הקבוצה ממקום אחד למקום אחר בקובץ העבודה זאת בעזרת כלי החץ
השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית כלי ראשון, הזזת הקבוצה בעזרת כלי זה תזיז את כל האלמנטים ממקום אחד לאחר בהתאם לרצוי זאת משום שהאלמנטים מוגדרים לקבוצה אחת ולכן יועברו יחדיו.
* קביעת צבע אחיד לכלל האלמנטים בקבוצה (זאת ניתן לעשות בעזרת חלון
הצבעים Swatches לדוגמה, אפשר גם לבחור צבע בבחירה אישית עבור כל האלמנטים בקבוצה) ולא צבע לכל אלמנט בנפרד זאת משום שכולם מוגדרים כקבוצה יחדיו.
בחירת תפריט Object ובתפריט שיוצג לבחור ב Ungroup תפריד את האלמנטים
זו מזו מאיחודם כקבוצה אחת, פעולה זו תאפשר:
* העברה של כל אלמנט בנפרד למקום אחר בקובץ העבודה (הן בעזרת כלי החץ
השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה
שמאלית כלי ראשון.
* קורסים לעיצוב גרפי – בחירת צבע בנפרד לכל אלמנט ולא צבע אחיד שיהיה לכלל האלמנטים (ניתן לבחור צבעים מחלון הצבעים Swatches אפשר גם צבעים בבחירה אישית לכל אלמנט).
ניתן לשכפל קבוצה / צורה בנפרד בעזרת סימון הצורה הרצויה על ידי כלי החץ
השחור Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה בעמודה שמאלית כלי ראשון ולחיצה ממושכת על מקש ה Alt במקלדת וגרירת הקבוצה / הצורה למקום אחר בקובץ העבודה תיצור שכפול של הקבוצה / צורה שנבחרה במקום שסומן,
לאחר מכן יש לעזוב את מקש ה Alt במקלדת.

 

שינוי סדר הופעת צורות בקובץ העבודה בתוכנת עיצוב.

 

לאחר יצירת שתי או יותר צורות בתוכנה או פוטושופ (אפשר שיהיו ללא צבע) ומיקומן זו על זו, במידה ומעוניינים לשנות את סדר הופעתן בקובץ העבודה בתוכנת ה Illustrator תחילה צריך לסמן את הצורה לה רוצים לשנות את המיקום (לפני / אחרי צורה אחרת), זאת עושים בעזרת כלי החץ
השרון Selection tool הנמצא בסרגל הכלים בצידה השמאלי של התוכנה עמודה שמאלית כלי ראשון, לאחר מכן יש לבחור בתפריט העליון בתוכנה Arrange ובתפריט שיוצג לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
Bring to Front – הבא קדימה
Bring to Back – הבא אחורה
בהתאם לאפשרות שתיבחר – הצורה תמוקם בהתאם.
לביטול סימון הצורה יש ללחוץ על השטח הריק בקובץ העבודה.

אילוסטרייטור שיעור guides

נעילת אובייקטים (Ctrl 2) object – lock – selection

נועל את האובייקטים הנבחרים במסמך ולאחר מכן לא ניתן לגעת\לסמן\להזיז אותם.

ביטול נעילת אובייקטים Ctrl Alt 2

קווי עזר: view – guides – hide guide (ctrl H),

-Lock guide (Ctrl Alt 😉

Clear guide-

בשונה מפוטושופ, כדי למחוק קו עזר, יש ללחוץ על הקו הרצוי וללחוץ Delete.

להוסיף כרגיל, למשוך מסרגל המדידה Ruler (Ctrl R)

*לאחר התעסקות מסוימת עם אובייקט במסמך, גם לאחר שהוא נמחק

ההגדרות במרובעי הצבע (המילוי והמסגרת) עדיין ישמרו, כנ”ל לגבי קווי עזר.

צורות:

משושה: ניתנת אפשרות לבחירה בין משולש ועד כל צורה בעלת צלעות וקודקוים רצויה ע”י לחיצה יחידה במסמך העבודה (לא גרירה) ונפתח חלון בו ניתן לבחור מספר צלעות\קודקודים, ואת הרדיוס החיצוני ממרכז הצורה.

כוכב: בדומה למשושה רק שלהגדות נוסף עוד רדיוס פנימי, ואוטומטית הצורה מחברת בין קודקודי הרדיוס הפנימי והחיצוני.

*במידה ומקישים את אותו הערך בשני הרדיוסים, הצורה תעבוד על רדיוס אחד ותתפקד כמו המשושה.

 תרגיל: לתרגל צורה, דוגמאות מהמשושה והכוכב, 10 מכל אחד עם גוון יורד.

העתקה והדבקה:

מעתיק Edit – Copy (ctrl C)

מדביק במקום אחר ולא מעל הצורה שהעתקנו -paste (Ctrl V)

מדביק בדיוק מעל לצורה שהעתקנו –Paste in front (Ctrl F)

תרגיל דוגמה מכל צורה קיימת בסרגל, להעתיק כלפי פנים עד 8 צורות עם גוון מתבהר.

 

תרגיל: בעזרת צורה העיגול לבנות פרח מ4 אליפסות, ליצור קבוצה, להעתיק, להקטין, ולהמשיך כך 50 צורות. לשנות גוון בטון מכהה לבהיר.

צורה כמילוי Pattern:

*יוצרים כלשהן צורות ואוגדים לקבוצה. לאחר מכן מעתיקים ומדביקים מעל הצורה ומשנים את הזווית. חוזרים עד שמתקבלת צורה שלמה. יוצרים גם לצורות אלו קבוצה, וגוררים לחלון הSwatches וכעת ניתן לבחור לצורה מילוי המורכב מצורות.

*כגודל הצורה כשנעשתה, כך גם תופיע כמילוי. צורות קטנות יופיעו יותר.

*כדי להעביר ממסמך קיים למסמך חדש, צורה שמשמשת כמילוי בחלון הצבעים, יש להעתיק את הצורה במקור ממסמך העבודה למסמך הרצוי, ולאחר מכן להעתיק אל חלון הצבעים ולעשות שמירה.

תרגיל  ליצור 10 דוגמאות ועוד 10 עם רקע מאחור ולדאוג ליצור עומק\גוון.

 

 

 

2017-09-04T20:20:59+03:00