קיצורי דרך אילוסטרייטור

//קיצורי דרך אילוסטרייטור

פתיחת מסמכים – עבודה עם מסמכים

קיצורי דרךWindowsmacOS
יצירת מסמךCtrl + NCommand + N
יצירת מסמך מתבניתShift + Ctrl + NShift + Command + N
יצירת מסמך מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח New DocumentAlt + Ctrl + NOption + Command + N
פתיחת מסמךCtrl + OCommand + O
מיקום קובץ במסמךShift + Ctrl + PShift + Command + P
פתיחת תיבת הדו-שיח File InformationAlt + Shift + Ctrl + IOption + Shift + Command + I
פתיחת תיבת הדו-שיח Document SetupAlt + Ctrl + POption + Command + P
עיון ב-Adobe BridgeAlt + Ctrl + OOption + Command + O
סגירת חלון המסמךCtrl + WCommand + W
שמירת שינויים שבוצעו במסמךCtrl + SCommand  + S
פתיחת תיבת הדו-שיח Save AsShift + Ctrl + SShift + Command + S
שמירת עותק של המסמךAlt + Ctrl + SOption + Command + S
שמירת המסמך כקובצי סקריפטCtrl + F12Command + F12
פתיחת תיבת הדו-שיח Export for screensAlt + Ctrl + EOption + Command + E
פתיחת תיבת הדו-שיח Save For WebAlt + Shift + Ctrl + SOption + Shift + Command + S
אריזת המסמךAlt + Shift + Ctrl + POption + Shift + Command + P
הדפסCtrl + PCommand + P
יציאה מהיישוםCtrl + QCommand + Q

כלי עבודה – בחירת כלים

קיצורי דרךWindowsmacOS
הכלי משטח יצירהShift + OShift + O
הכלי SelectionVV
הכלי Direct SelectionAA
הכלי Magic WandYY
הכלי LassoQQ
הכלי PenPP
הכלי Curvature‎Shift + ~‎‎Shift + ~‎
הכלי Blob BrushShift + BShift + B
הכלי Add Anchor Point+‏ (פלוס)+‏ (פלוס)
הכלי Delete Anchor Point– (מינוס)– (מינוס)
הכלי Switch to Anchor PointShift + CShift + C
הכלי TypeTT
הכלי Touch TypeShift + TShift + T
הכלי Line Segment‏\ (לוכסן ימני)‏\ (לוכסן ימני)
הכלי RectangleMM
הכלי EllipseLL
הכלי PaintbrushBB
הכלי PencilNN
הכלי Shaper‏Shift + NShift + N
הכלי RotateRR
הכלי ReflectOO
הכלי ScaleSS
הכלי WarpShift + RShift + R
הכלי WidthShift+WShift+W
הכלי Free TransformEE
הכלי Shape BuilderShift+MShift+M
הכלי Perspective GridShift+PShift+P
הכלי Perspective SelectionShift+VShift+V
הכלי Symbol SprayerShift + SShift + S
הכלי Column GraphJJ
הכלי MeshUU
הכלי GradientGG
הכלי EyedropperII
הכלי BlendWW
הכלי Live Paint BucketKK
הכלי Live Paint SelectionShift + LShift + L
הכלי SliceShift + KShift + K
הכלי EraserShift + EShift + E
הכלי ScissorsCC
הכלי HandHH
הכלי ZoomZZ
מעבר לכלי Smooth בשעת שימוש בכלי Blob Brushהקש Altהקש Option

גרפיקה ממוחשבת תצוגות – הצגת גרפיקה

קיצורי דרךWindowsmacOS
מעבר בין מצבי מסך: מצב מסך רגיל, מצב מסך מלא עם שורת תפריט ומצב מסך מלא.FF
התאמת אזור תמונה לחלוןלחיצה כפולה על הכלי Handלחיצה כפולה על הכלי Hand
הגדלה ל-100%לחיצה כפולה על הכלי Zoom או הקשה על Ctrl + 1לחיצה כפולה על הכלי Zoom או הקשה על Command + 1
מעבר לכלי Hand (לא במצב עריכת טקסט)מקש רווחמקש רווח
מעבר לכלי Zoom במצב הגדלהCtrl + מקש רווחCommand + מקש הרווח
מעבר לכלי Zoom במצב הקטנהCtrl + Alt + מקש רווחCommand + Option + מקש הרווח
העברת מלבן הסימון של הזום תוך כדי גרירה עם הכלי Zoomמקש רווחמקש רווח
הסתרת תיבה תוחמתShift + Ctrl + BShift + Control + B
הסתרת גרפיקה שלא נבחרהControl + Alt + Shift + 3Command + Option + Shift + 3
המרה בין קו עזר אופקי לאנכיAlt תוך כדי גרירת קו עזרOption תוך כדי גרירת קו עזר
שחרור קו עזרCtrl + Shift ולחיצה כפולה על קו עזרCommand + Shift ולחיצה כפולה על קו עזר
הצגת תבנית מסמכיםCtrl + HCommand ‏+ H
תצוגה/הסתרה של משטחי יצירהCtrl + Shift + HCommand + Shift + H
תצוגה/הסתרה של סרגלי משטחי יצירהCtrl + RCommand + Option + R
הצגת רשת שקיפותShift + Ctrl + DShift + Command + D
תצוגת כל משטחי היצירה בחלוןCtrl + Alt + 0Command + Option + 0
הדבקה במקום במשטח היצירה הפעילCtrl + Shift+VCommand+Shift+V
יציאה ממצב הכלי משטח יצירהEscEsc
יצירת משטח יצירה בתוך משטח יצירה אחרShift תוך כדי גרירהShift תוך כדי גרירה
בחירת משטחי יצירה מרובים בחלונית ArtboardsCtrl ולחיצהCommand ולחיצה
ניווט למסמך הבאCtrl + F6Command + F6
ניווט למסמך הקודםCtrl + Shift + F6Command + Shift + F6
ניווט לקבוצת המסמכים הבאהCtrl + Alt + F6Command + Option + F6
ניווט לקבוצת המסמכים הקודמתCtrl + Alt + Shift + F6Command + Option + Shift + F6
מעבר בין Outline ו-GPU Preview של המסמךCtrl + YCommand + Y
מעבר בין GPU ו-CPU Preview של המסמךCtrl + ECommand + E
הצגת המסמך במצב Overprint PreviewAlt + Shift + Ctrl + YOption + Shift + Command + Y
הצגת המסמך במצב Pixel PreviewAlt + Ctrl + YOption + Command + Y
יציאה ממצב מסך מלאEscEsc
הגדלת תצוגה‎Ctrl + =‎Command + =‎
הקטנת תצוגהCtrl + -‎Command + -‎
הסתרת קווי עזרCtrl + ;‎Command + ;‎
נעילת קווי עזרAlt + Ctrl + ;‎Option + Command + ;‎
יצירת קווי עזרCtrl + 5Command + 5
שחרור קווי עזרAlt + Ctrl + 5Option + Ctrl + 5
הצגה / הסתרה של קווי עזר חכמיםCtrl + UCommand + U
הצגה/הסתרה של רשת פרספקטיבהCtrl + Shift + ICommand + Shift + I
הצגת רשתCtrl + ‘‎Command + ‘‎
הצמדה לרשתShift + Ctrl + ‘‎Shift + Command + ‘‎
הצמדה לנקודהAlt + Ctrl + ‘‎Option + Command + ‘‎

אילוסטרייטור – עבודה עם בחירות

קיצורי דרךWindowsmacOS
מעבר לכלי הבחירה האחרון שנעשה בו שימוש (הכלי Selection, הכלי Direct Selection, או הכלי Group Selection)Ctrl + `‎Command + `‎
מעבר בין הכלי Direct Selection לכלי Group SelectionAltOption
הוספה לבחירה בעזרת הכלי Selection, הכלי Direct Selection, הכלי Group Selection, הכלי Live Paint Selection או הכלי Magic WandShift ולחיצהShift ולחיצה
הפחתה מבחירה בעזרת הכלי Selection, הכלי Direct Selection, הכלי Group Selection או הכלי LIve Paint SelectionShift ולחיצהShift ולחיצה
הפחתה מבחירה בעזרת הכלי Magic WandAlt ולחיצהOption ולחיצה
הוספה לבחירה בעזרת הכלי LassoShift תוך כדי גרירהShift תוך כדי גרירה
הפחתה מבחירה בעזרת הכלי LassoAlt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
שינוי המצביע לצורת צלב דק לכלי LassoCaps LockCaps Lock
בחירת גרפיקה במשטח יצירה פעילCtrl + Alt + ACommand + Option + A
יצירת סימני חיתוך סביב אובייקט שנבחרAlt + C + O
בחר הכלCtrl+ACommand ‏+ A
ביטול בחירהShift + Ctrl + AShift + Command + A
בחירה מחדשCtrl + 6Command + 6
בחירת האובייקט שמעל לבחירה הנוכחיתAlt + Ctrl + ]‎Option + Command + ]‎
בחירת האובייקט שמתחת לבחירה הנוכחיתAlt + Ctrl + [‎Option + Command +‎
בחירה מאחורי אובייקטהקשה על Ctrl+לחיצה כפולההקשה על Command+לחיצה כפולה
בחירה מאחור במצב בידודCtrl+לחיצה כפולהCommand+לחיצה כפולה
קיבוץ הגרפיקה שנבחרהCtrl + GCommand + G
ביטול קיבוץ הגרפיקה שנבחרהShift + Ctrl + GShift + Command + G
נעילת בחירהCtrl ‏+ 2Command ‏+ 2
ביטול נעילת בחירהAlt + Ctrl + 2Option + Command + 2
הסתרת בחירהCtrl + 3Command + 3
הצגת כל הבחירותAlt + Ctrl + 3Option + Command + 3
הזזת הבחירה בדרגות שהוגדרו על-ידי המשתמשחץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטהחץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה
הזזת הבחירה בדרגות 10x מהדרגות שהוגדרו על-ידי המשתמשShift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטהShift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה
נעילת כל הגרפיקה שלא נבחרהCtrl + Alt + Shift + 2Command + Option + Shift +2
הגבלת התנועה לזווית של 45° (לא בשעת שימוש בכלי Reflect)הקשה על Shiftהקשה על Shift
הבאת בחירה קדימהCtrl + ]‎Command + ]‎
הזזת בחירה לחזיתShift + Ctrl + ]‎Shift + Command + ]‎
שליחת בחירה לאחורCtrl + [‎Command + [‎
הזזת בחירה לאחורShift+Ctrl + [Shift + Command + [

הערה:

קביעת דרגות מקשים ב-General Preferences ()Ctrl/ Cmd + K.

ציור באילוסטרייטור

קיצורי דרךWindowsmacOS
הגבלת יחסי גודל או כיוון צורה ל:

  • גובה ורוחב שווים למלבנים, מלבנים מעוגלים, אליפסות ורשתות
  • דרגות של 45° למקטעים קוויים ולקשתות
  • כיוון מקורי למצולעים, לכוכבים ולקרני אור

 

Shift תוך כדי גרירהShift תוך כדי גרירה
הזזת צורה תוך כדי ציור הצורהמקש רווח תוך כדי גרירהמקש רווח תוך כדי גרירה
ציור ממרכז של צורה (פרט למצולעים, כוכבים וקרני אור)Alt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
הגדלה או הקטנה של פאות מצולע, נקודות של כוכב, זווית קשת, פיתולי ספירלה או קרני אורהתחלת גרירה ולאחר מכן הקשה על חץ למעלה או חץ למטההתחלת גרירה והקשה על חץ למעלה או חץ למטה
שמירה על רדיוס פנימי קבוע של כוכבהתחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Ctrlהתחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Command
שמירה על צדדים ישרים של כוכבAlt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
מעבר בין קשת פתוחה לסגורההתחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Cהתחלת גרירה והקשה על C
היפוך קשת, תוך שמירה על נקודת התייחסות קבועההתחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Fהתחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על SF
הוספה או הפחתה מספירלה תוך כדי הגדלת אורך הספירלההתחלת גרירה והקשה על Alt תוך כדי גרירההתחלת גרירה והקשה על Option תוך כדי גרירה
שינוי קצב הדעיכה של ספירלההתחלת גרירה והקשה על Ctrl תוך כדי גרירההתחלת גרירה והקשה על Command תוך כדי גרירה
הוספה או הסרה של קווים אופקיים מרשת מלבנית או של קווים קונצנטריים ברשת קוטביתהתחלת גרירה ולאחר מכן הקשה על חץ למעלה או חץ למטההתחלת גרירה והקשה על חץ למעלה או חץ למטה
הוספה או הסרה של קווים אנכיים מרשת מלבנית או של קווים רדיאליים ברשת קוטביתהתחלת גרירה ולאחר מכן הקשה על חץ ימינה או חץ שמאלההתחלת גרירה והקשה על חץ ימינה או חץ שמאלה
הקטנת ערך ההטיה של חוצצים אופקיים ברשת מלבנית או חוצצים רדיאליים ברשת קוטבית ב-10%התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Fהתחלת גרירה והקשה על F
הגדלת ערך ההטיה של חוצצים אופקיים ברשת מלבנית או חוצצים רדיאליים ברשת קוטבית ב-10%התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Vהתחלת גרירה והקשה על V
הקטנת ערך ההטיה של חוצצים אנכיים ברשת מלבנית או חוצצים קונצנטריים ברשת קוטבית ב-10%התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Xהתחלת גרירה והקשה על X
הגדלת ערך ההטיה של חוצצים אנכיים ברשת מלבנית או חוצצים קונצנטריים ברשת קוטבית ב-10%התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Cהתחלת גרירה והקשה על C
הגדלת Blob Brush] ‏ (סוגר מרובע ימני)] ‏ (סוגר מרובע ימני)
הקטנת Blob Brush[ ‏ (סוג מרובע שמאלי‏)[ ‏ (סוג מרובע שמאלי‏)
הגבלת נתיב Blob Brush אופקית או אנכיתShiftShift
מעבר בין מצבי ציורShift + DShift + D
צירוף שני נתיבים או יותרבחירת הנתיבים והקשה על Ctrl + Jבחירת הנתיבים והקשה על Command + J
ממוצע של שני נתיבים או יותרבחירת הנתיבים והקשה על Alt + Ctrl + Jבחירת הנתיבים והקשה על Option + Command + J
יצירת פינה או חיבור חלקבחירת הנתיבים והקשה על Shift + Ctrl + Alt + Jבחירת נקודת העיגון והקשה על Shift + Command + Option + J
יצירת נתיב מורכבCtrl + 8Command + 8
שחרור נתיב מורכבAlt + Shift + Ctrl + 8Option + Shift + Command + 8
עריכה של דוגמת מילויShift + Ctrl + F8Shift + Command +F8
הכלי Perspective GridShift + PShift + P
הכלי Perspective SelectionShift + VShift + V
רשת פרספקטיבהCtrl + Shift + ICommand + Shift + I
העברת אובייקטים אנכיתהקשה על מקש מספר 5 ולחיצה וגרירה של האובייקטהקשה על מקש מספר 5 ולחיצה וגרירה של האובייקט
מעבר בין מישורי פרספקטיבהשימוש בכלי Perspective Selection והקשה על 1 לרשת השמאלית, 2 לרשת האופקית, 3 לרשת הימנית ו-4 לשום רשת פעילהשימוש בכלי Perspective Selection והקשה על 1 לרשת השמאלית, 2 לרשת האופקית, 3 לרשת הימנית ו-4 לשום רשת פעילה
העתקת אובייקטים בפרספקטיבהCtrl + Alt + גרירהCommand+Alt+גרירה
שינוי צורה חוזר של אובייקטים בפרספקטיבהCtrl+DCommand + D
מעבר בין מצבי ציורShift+DShift+D

בנייה ועריכת צורות גרפיות

קיצורי דרךWindowsmacOS
מעבר בין הכלי Pen לכלי Convert Anchor PointAltOption
מעבר זמני בין הכלי Add Anchor Point לכלי Delete Anchor PointAltOption
מעבר בין הכלי Scissors לכלי Add Anchor PointAltOption
מעבר בין הכלי Pencil לכלי SmoothAltOption
הזזת נקודת העיגון הנוכחית תוך כדי ציור בכלי Penמקש רווח תוך כדי גרירהמקש רווח תוך כדי גרירה
גזירה בקו ישר בעזרת הכלי KnifeAlt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
גזירה בזווית של 45° או 90° בעזרת הכלי KnifeShift + Alt תוך כדי גרירהShift + Option תוך כדי גרירה
שימוש בלחצני מצב צורה בחלונית Pathfinder ליצירת נתיבים מורכביםAlt + מצב צורהOption + מצב צורה
מחיקת אזורים סגורים לא רצויים שנוצרו בעזרת הכלי Shape BuilderAlt+לחיצה על האזור הסגורOption+לחיצה על האזור הסגור
בחירת הכלי Shape BuilderShift+MShift+M
הצגת סימון מלבני למיזוג קל של נתיבים מרובים (בעת השימוש בכלי Shape Builder)Shift+לחיצה+גרירהShift+לחיצה+גרירה
הגברת עוצמת הסמלים (בעת שימוש בכלי Symbolism)Shift + }‎Shift + }‎
הקטנת עוצמת הסמלים (בעת שימוש בכלי Symbolism)Shift + {‎Shift + {‎
מיזוג אובייקטיםAlt + Ctrl + BOption + Command + B
סיום הוספת אובייקטים למיזוגAlt + Shift + Ctrl + BOption + Shift + Command + B
עיוות אובייקטים בעזרת מעטפת בצורת עיקוםAlt + Ctrl + Shift + WOption + Command + Shift + W
עיוות אובייקטים בעזרת רשת שינוי בצורה של מעטפתAlt + Ctrl + MOption + Command + M
עיוות אובייקטים בעזרת אובייקט אחר בצורה של מעטפתAlt + Ctrl + COption + Command + C

עבודה עם קבוצות Live Paint

קיצורי דרךWindowsmacOS
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת מילוי ו/או קוAlt תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint BucketOption תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Bucket
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת צבע מתמונה או צבע ביניים ממעבר צבעAlt + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint BucketOption + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint Bucket
בחירת אפשרויות הפוכות של הכלי Live Paint Bucket (אם Paint Fills ו-Paint Strokes נבחרו כרגע, מעבר ל-Paint Fills בלבד)Shift + הכלי Live Paint BucketShift + הכלי Live Paint Bucket
מילוי דרך קצוות ללא קווים במשטחים סמוכיםלחיצה כפולה על הכלי Live Paint Bucketלחיצה כפולה על הכלי Live Paint Bucket
מילוי כל המשטחים באותו מילוי וקו בכל הקצוות באותו קולחיצה משולשת על הכלי Live Paint Bucketלחיצה משולשת על הכלי Live Paint Bucket
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת מילוי ו/או קוAlt תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint SelectionOption תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Selection
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת צבע מתמונה או צבע ביניים ממעבר צבעAlt + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint SelectionOption + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint Selection
הוספה לבחירה או הפחתה מבחירהShift תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint SelectionShift תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Selection
בחירת כל המשטחים/הקצוות המחוברים באותו מילוי/קולחיצה כפולה על הכלי Live Paint Selectionלחיצה כפולה על הכלי Live Paint Selection
בחירת כל המשטחים/הקצוות באותו מילוי/קולחיצה משולשת על הכלי Live Paint Selectionלחיצה משולשת על הכלי Live Paint Selection

בניית צורות – עבודה עם אובייקטים‬

קיצורי דרךWindowsmacOS
קביעת נקודת מקור ופתיחת תיבת דו-שיח בשעת שימוש בכלי Rotate, בכלי Scale, בכלי Reflect או בכלי ShearAlt ולחיצהOption ולחיצה
שכפול ושינוי צורה של הבחירה בשעת שימוש בכלי Selection, בכלי Scale, בכלי Reflect או בכלי ShearAlt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
שינוי צורה של דוגמת מילוי (ללא תלות באובייקט) בשעת שימוש בכלי Selection, בכלי Scale, בכלי Reflect או בכלי Shearטילדה (~) תוך כדי גרירהטילדה (~) תוך כדי גרירה
החלה מחדש של שינוי צורה‬ על אובייקטCtrl + DCommand + D
החלת אפקט ה-Pathfinder האחרון על האובייקט שנבחרCtrl + 4Command + 4
הזזת אובייקטShift + Ctrl + MShift + Command + M
פתיחת תיבת הדו-שיח Transform EachAlt + Shift + Ctrl + DOption + Shift + Command + D
יצירת מסיכת חיתוךCtrl + 7Command + 7
שחרור מסיכת חיתוךAlt + Ctrl + 7Option + Command + 7
מעבר בין מילוי וקוXX
קביעת אפשרויות מילוי וקו לאפשרויות ברירת המחדלDD
החלפה בין מילוי וקוShift + XShift + X
בחירת מצב מילוי עם מעבר צבע>>
הסתרת מבאר מעבר צבע (בעת שימוש בכלי Gradient)Alt + Ctrl + GOption + Command + G
בחירת מצב מילוי צבע<<
בחירת מצב ללא קו/מילוי/ (לוכסן ימני)/ (לוכסן שמאלי)
דגימת צבע מתמונה או צבע ביניים ממעבר צבעShift+הכלי EyedropperShift+הכלי Eyedropper
דגימת סגנון וצירוף מראה לפריט שנבחר כרגעAlt + Shift + לחיצה על הכלי EyedropperOption + Shift + לחיצה על הכלי Eyedropper
הוספת מילוי חדשCtrl + / (לוכסן ימני)Command + / (לוכסן ימני)
הוספת קו חדשCtrl + Alt + / (לוכסן ימני)Command + Option + / (לוכסן ימני)
איפוס מעבר צבע לשחור-לבןהקש Ctrl תוך כדי לחיצה על לחצן מעבר צבע בחלונית Tools או בחלונית Gradient.הקש Command תוך כדי לחיצה על לחצן מעבר צבע בחלונית Tools או בחלונית Gradient.
יצירת צביעה חיה (בעת שימוש בכלי Paint Bucket)Alt ‏+ Ctrl ‏+ XOption ‏+ Command ‏+ X
הקטנת מברשת Bristle[[
הגדלת מברשת Bristle]]

גרפיקה מדויקת יצירת נקודות רוחב של משתנה

קיצורי דרךWindowsmacOS
בחירת נקודות רוחב מרובותShift ולחיצהShift ולחיצה
יצירת ערכי רוחב לא אחידיםAlt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
יצירת עותק של נקודת הרוחבAlt תוך כדי גרירת נקודת הרוחבOption תוך כדי גרירת נקודת הרוחב
שינוי המיקום של נקודות רוחב מרובותShift תוך כדי גרירהShift תוך כדי גרירה
מחיקת נקודת רוחב שנבחרהDeleteמחיקה
ביטול בחירה בנקודת רוחבEscEsc

כיתוב באילוסטרייטור – עבודה עם type

קיצורי דרךWindowsmacOS
הזזת תו אחד ימינה או שמאלהחץ ימינה או חץ שמאלהחץ ימינה או חץ שמאלה
מעבר שורה אחת למעלה או למטהחץ למעלה או חץ למטהחץ למעלה או חץ למטה
מעבר מילה אחת ימינה או שמאלהCtrl + חץ ימינה או חץ שמאלהCommand + חץ ימינה או חץ שמאלה
הזזה פסקה אחת למעלה או למטהCtrl + חץ למעלה או חץ למטהCommand + חץ למעלה או חץ למטה
בחירת מילה אחת ימינה או שמאלהShift + Ctrl + חץ ימינה או חץ שמאלהShift + Command + חץ ימינה או חץ שמאלה
בחירת פסקה אחת לפני או אחריShift + Ctrl + חץ למעלה או חץ למטהShift + Command + חץ למעלה או חץ למטה
הרחבת בחירה קיימתShift ולחיצהShift ולחיצה
יישור פסקה לשמאל, לימין או למרכזCtrl ‏+ Shift ‏+ L‏, R או CCommand ‏+ Shift ‏+ L‏, R או C
יישור טקסט לשמאלCtrl + Shift + JCommand + Shift + J
יישור כל השורות לשני הצדדיםShift + Ctrl + FShift + Command + F
מעבר בעורך השורותAlt + Shift + Ctrl + COption + Shift + Command +‎
הוספת מעבר שורה רךShift + EnterShift + Return
סימון ריווח טקסטCtrl + Alt + KCommand + Option + K
איפוס גודל אופקי ל-100%Ctrl + Shift + XCommand + Shift + X
הגדלה או הקטנה של גודל גופןCtrl + Shift +‎ . או ,Command + Shift +‎ . או ,
הגדלה או הקטנה של גודל גופן בשלביםAlt + Ctrl + Shift +‎ . או ,Option + Command +Shift +‎ . או ,
הגדלה או הקטנה של ריווח שורותAlt + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי)Option + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי)
בחירת ערך ריווח טקסטAlt + Ctrl + KOption + Command + K
איפוס צימוד אותיות/ריווח טקסט ל-0Ctrl + Alt + QCommand + Option + Q
הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיותAlt + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אנכי)Option + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אנכי)
הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות פי חמישהCtrl + Alt + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה א חץ למטה (טקסט אנכי)Command + Option + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אנכי)
הגדלה או הקטנה של הזחה מקו בסיסAlt + Shift + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי)Option + Shift + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי)
מעבר בין הכלים Type ל-Vertical Type, Area Type ו-Vertical Area Type ו-Path Type ו-Vertical Path TypeShiftShift
מעבר בין הכלים Area Type ו-Path Type‏, Vertical Area Type ו-Vertical Path TypeAltOption
יצירת קווי מתארShift + Ctrl + OShift + Command + O
פתיחת החלונית CharacterCtrl + TCommand + T
פתיחת החלונית ParagraphAlt + Ctrl + TOption + Command + T
פתיחת החלונית TabsShift + Ctrl + TShift + Command + T
פתיחת החלונית OpenTypeAlt + Shift + Ctrl + TOption + Shift + Command + T
הוספת תבליטיםAlt + 8Option + 8
הוספת סמל זכויות יוצריםAlt + GOption + G
הוספת שלוש נקודותAlt + ;‎Option + ;‎
הוספת סמל פסקהAlt + 7Option + 7
הוספת סמל מקטעAlt + 6Option + 6
הוספת סמל סימן מסחריAlt ‏+ 2Option ‏+ 2
הוספת סמל סימן מסחרי רשוםAlt + ROption + R
כתב עיליShift + Ctrl + =‎Shift + Command + =‎
כתב תחתיAlt + Shift + Ctrl + =‎Alt + Shift + Ctrl + =‎
הוספת מקף ארוךAlt + Shift + -‎Option + Shift + -‎
הוספת מקף בינוניAlt + -‎Option + -‎
הוספת מקף מותנהShift + Ctrl + -‎Shift + Command + -‎
מעבר בין מיקוף אוטומטיAlt + Shift + Ctrl + HOption + Shift + Command + H
הוספת מרכאות כפולות שמאליותAlt + [‎Option + [‎
הוספת מרכאות כפולות ימניותAlt + Shift + [‎Option + Shift + [‎
הוספת גרשיים בודדים שמאלייםAlt + ]‎Option + ]‎
הוספת גרשיים בודדים ימנייםAlt + Shift + ]‎Option + Shift + ]‎
הוספת רווח ארוךShift + Ctrl + MShift + Command + M
הוספת רווח בינוניShift + Ctrl + NShift + Command + N
הוספת רווח דקAlt + Shift + Ctrl + MOption + Shift + Command + M
הצגת תווים מוסתריםAlt + Ctrl + IOption + Command + I

הערה:

לשינוי ערך ההגדלה לקיצורי מקשים של type, בחר Edit > Preferences >Type ‏(Windows) או Illustrator > Preferences >Type ‏(macOS). הזן את הערכים הרצויים בתיבות הטקסט Size/Leading,‏ Baseline Shift ו-Tracking ולאחר מכן לחץ על OK.

שימוש בחלוניות

קיצורי דרךWindowsmacOS
קביעת אפשרויות (פרט לחלוניות Actions‏, Brushes, Swatches ו-Symbols)לחיצה על הלחצן New תוך כדי הקשה על Altלחיצה על הלחצן New תוך כדי הקשה על Option
החלפת יחידות מידהAlt + Shift + Ctrl + UOption + Shift + Command + U
מחיקה ללא אישור (פרט לחלונית Layers)לחיצה על הלחצן Delete תוך כדי הקשה על Altלחיצה על הלחצן Delete תוך כדי הקשה על Option
החלת ערך והשארת תיבת הטקסט פעילהShift + EnterShift + Return
בחירת טווח של פעולות, מברשות, שכבות, קישורים, סגנונות או דוגמיותShift ולחיצהShift ולחיצה
בחירת טווח של פעולות, מברשות, שכבות (באותה רמה בלבד), קישורים, סגנונות או דוגמיות שאינם סמוכיםCtrl ולחיצהCommand ולחיצה
הצגה/הסתרה של כל החלוניותTabTab
הצגה/הסתרה של כל החלוניות פרט לארגז הכלים וחלונית ControlShift + TabShift + Tab
הגדלה / הקטנה של ערכים בשברים לוגיים של יחידת המידהCtrl + חץ למעלה או חץ למטהCommand + חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה / הקטנה של יחידת מידה ב-10Shift + חץ למעלה או חץ למטהShift + חץ למעלה או חץ למטה

החלונית Actions

קיצורי דרךWindowsmacOS
הרחבה/צמצום של כל עץ ערכת הפעולותAlt תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבהOption תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבה
קביעת אפשרויות לערכת פעולותלחיצה כפולה על סמל התיקייהלחיצה כפולה על סמל התיקייה
הפעלת פקודה בודדתCtrl תוך כדי לחיצה על הלחצן Play Current SelectionCommand תוך כדי לחיצה על הלחצן Play Current Selection
התחלת הקלטה של פעולות ללא אישורAlt תוך כדי לחיצה על הלחצן New ActionOption תוך כדי לחיצה על הלחצן New Action

מברשות באילוסטרייטור – החלונית Brushes

קיצורי דרךWindowsmacOS
פתיחת תיבת הדו-שיח Brush Optionsלחיצה כפולה על המברשתלחיצה כפולה על המברשת
שכפול מברשתגרירת המברשת ללחצן New Brushגרירת המברשת ללחצן New Brush

טקסטים – החלוניות Character ו-Paragraph

קיצורי דרךWindowsmacOS
פתיחת החלונית CharacterCtrl + TCommand + T
פתיחת החלונית ParagraphAlt + Ctrl + TOption + Command + T
הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר בדרגה קטנהחץ למעלה או חץ למטהחץ למעלה או חץ למטה
הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר בדרגה גדולהShift + חץ למעלה או חץ למטהShift + חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר בשברCtrl + חץ למעלה או חץ למטהCommand + חץ למעלה או חץ למטה
סימון שדה שם הגופן בחלונית CharacterCtrl + Alt + Shift + FCommand + Option + Shift + F

צבעים – החלונית Color

קיצורי דרךWindowsmacOS
בחירת הצבע המשלים לצבע המילוי/הקו הנוכחיCtrl תוך כדי לחיצה על סרגל הצבעCommand תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
שינוי מילוי/קו לא פעילAlt תוך כדי לחיצה על סרגל הצבעOption תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
בחירת הצבע המשלים לצבע המילוי/הקו הלא פעילCtrl + Alt תוך כדי לחיצה על סרגל הצבעCommand + Option תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
בחירת הצבע המנוגד לצבע המילוי/הקו הנוכחיCtrl + Shift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבעCommand + Shift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
בחירת הצבע המנוגד לצבע המילוי/הקו הלא פעילCtrl + Shift + Alt תוך כדי לחיצה על סרגל הצבעCommand + Shift + Option תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
פתיחה של Color GuideShift + F3Shift + F3
שינוי מצב הצבעShift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבעShift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
הזזת מחווני הצבע יחדShift תוך כדי גרירת מחוון הצבעShift תוך כדי גרירת מחוון הצבע
מעבר בין אחוזים לבין הערכים 0-255 ל-RGBלחיצה כפולה מימין לשדה המספרילחיצה כפולה מימין לשדה המספרי

מעבר צבעים – החלונית Gradient

קיצורי דרךWindowsmacOS
שכפול נקודות עצירהAlt תוך כדי גרירהOption תוך כדי גרירה
החלפת נקודות עצירהAlt תוך כדי גרירת נקודת עצירה לנקודת עצירה אחרתOption תוך כדי גרירת נקודת עצירה לנקודת עצירה אחרת
החלת צבע דוגמית לנקודת הצבע הפעילה (או הנקודה שנבחרה)Alt לחיצה על הדוגמית בחלונית SwatchesOption לחיצה על הדוגמית בחלונית Swatches
איפוס מילוי מעבר צבע למעבר צבע ליניארי שחור-לבן של ברירת המחדלהקשה על Ctrl תוך כדי לחיצה על התיבה Gradient Fill בחלונית Gradientהקשה על Command תוך כדי לחיצה על התיבה Gradient Fill בחלונית Gradient
תצוגה/הסתרה של חץ מעבר צבעCtrl + Alt + GCommand + Option + G
שינוי הזווית ונקודת הקצה יחדהקשה על Alt וגרירת נקודת קצה של מבאר מעבר צבעהקשה על Option וגרירת נקודת קצה של מבאר מעבר צבע
הגבלת הכלי Gradient או מבאר Gradient בעת גרירהShift תוך כדי גרירהShift תוך כדי גרירה
הצגה של מבאר Gradient באובייקט שנבחר עם מילוי של מעבר צבעGG

שכבות באילוסטרייטור – החלונית Layers

קיצורי דרךWindowsmacOS
הוספת שכבהCtrl + LCommand + L
הוספת שכבה בעת פתיחת תיבת הדו-שיח New LayerAlt + Ctrl + LOption + Command + L
בחירת כל האובייקטים בשכבהAlt תוך כדי לחיצה על שם השכבהOption תוך כדי לחיצה על שם השכבה
הצגה/הסתרה של כל השכבות פרט לשכבה שנבחרהAlt לחיצה על סמל העיןOption תוך כדי לחיצה על סמל העין
בחירת תצוגת Outline/Preview לשכבה שנבחרהCtrl תוך כדי לחיצה על סמל העיןCommand תוך כדי לחיצה על סמל העין
בחירת תצוגת Outline/Preview לכל שאר השכבותCtrl + Alt תוך כדי לחיצה על סמל העיןCommand + Option תוך כדי לחיצה על סמל העין
נעילה/הסרת נעילה של כל שאר השכבותAlt תוך כדי לחיצה על סמל המנעולOption תוך כדי לחיצה על סמל המנעול
הרחבת כל שכבות המשנה לתצוגת כל העץAlt תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבהOption תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבה
קביעת אפשרויות בשעת יצירת שכבהAlt תוך כדי לחיצה על הלחצן New LayerOption תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer
קביעת אפשרויות בשעת יצירת שכבת משנה חדשהAlt תוך כדי לחיצה על הלחצן New SublayerOption תוך כדי לחיצה על הלחצן New Sublayer
מיקום שכבת משנה חדשה בתחתית רשימת השכבותCtrl + Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New SublayerCommand + Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Sublayer
מיקום שכבה בראש רשימת השכבותCtrl תוך כדי לחיצה על הלחצן New LayerCommand תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer
מיקום שכבה מתחת לשכבה שנבחרהCtrl + Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New LayerCommand + Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer
העתקת הבחירה לשכבה, לשכבת משנה או לקבוצהAlt תוך כדי גרירת הבחירהOption תוך כדי גרירת הבחירה

דוגמיות צבע  החלונית Swatches

קיצורי דרךWindowsmacOS
יצירת צבע ספוט חדשCtrl תוך כדי לחיצה על הלחצן New SwatchCommand תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch
יצירת צבע פרוצס כולל חדשCtrl + Shift תוך כדי לחיצה על הלחצן New SwatchCommand + Shift תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch
החלפת דוגמית בדוגמית אחרתAlt תוך כדי גרירת דוגמית לדוגמית אחרתOption תוך כדי גרירת דוגמית לדוגמית אחרת

שינויים על צורות – החלונית Transform

קיצורי דרךWindowsmacOS
החלת ערך ושמירה על מיקוד בשדה עריכהShift + EnterShift + Return
החלת ערך והעתקת אובייקטAlt + EnterOption + Return
החלת ערך ואפשרות שינוי גודל יחסית לרוחב ולגובהCtrl + EnterCommand + Return

שקיפות – החלונית Transparency

קיצורי דרךWindowsmacOS
החלת האפקט האחרון על האובייקט שנבחרShift + Ctrl + EShift + Command + E
החלת האפקט האחרון על האובייקט שנבחר על-ידי התאמת הערכים בתיבת הדו-שיח effectsAlt + Shift + Ctrl +EOption + Shift + Command + E
שינוי מסיכה לתמונה בגווני אפור לצורך עריכהAlt תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכהOption תוך כדי לחיצה על התמונה ממוזערת של המסיכה
ביטול מסיכת אטימותShift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכהShift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה
הפעלה חוזרת של מסיכת אטימותShift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה שבוטלהShift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה שבוטלה
הגדלה/הקטנה של אטימות בדרגות של 1%לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטהלחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה/הקטנה של אטימות בדרגות של 10%Shift + לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטהShift + לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטה

מקשי פונקציות

קיצורי דרךWindowsmacOS
פתיחת מערכת העזרהF1F1
גזורF2F2
העתקF3F3
הדבקF4F4
הצגה/הסתרה של החלונית BrushesF5F5
הצגה/הסתרה של החלונית ColorF6F6
הצגה/הסתרה של החלונית LayersF7F7
יצירת סמל חדשF8F8
הצגה/הסתרה של החלונית InfoCtrl + F8Command + F8
הצגה/הסתרה של החלונית GradientCtrl + F9Command + F9
הצגה/הסתרה של החלונית StrokeCtrl + F10Command + F10
הצגה/הסתרה של החלונית AttributesCtrl + F11Command + F11
החזר למצב קודםF12F12
הצגה/הסתרה של החלונית Graphic StylesShift + F5Shift + F5
הצגה/הסתרה של החלונית AppearanceShift + F6Shift + F6
הצגה/הסתרה של החלונית AlignShift + F7Shift + F7
הצגה/הסתרה של החלונית TransformShift + F8Shift + F8
הצגה/הסתרה של החלונית PathfinderShift + Ctrl + F9Shift + Command + F9
הצגה/הסתרה של החלונית TransparencyShift + Ctrl + F10Shift + Command + F10
הצגה/הסתרה של החלונית SymbolsShift + Ctrl + F11Shift + Command + F11

 

https://helpx.adobe.com/il_he/illustrator/using/default-keyboard-shortcuts.html

2019-07-28T12:29:18+03:00