קיצורי דרך אילוסטרייטור

פתיחת מסמכים – עבודה עם מסמכים

קיצורי דרך Windows macOS
יצירת מסמך Ctrl + N Command + N
יצירת מסמך מתבנית Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
יצירת מסמך מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח New Document Alt + Ctrl + N Option + Command + N
פתיחת מסמך Ctrl + O Command + O
מיקום קובץ במסמך Shift + Ctrl + P Shift + Command + P
פתיחת תיבת הדו-שיח File Information Alt + Shift + Ctrl + I Option + Shift + Command + I
פתיחת תיבת הדו-שיח Document Setup Alt + Ctrl + P Option + Command + P
עיון ב-Adobe Bridge Alt + Ctrl + O Option + Command + O
סגירת חלון המסמך Ctrl + W Command + W
שמירת שינויים שבוצעו במסמך Ctrl + S Command  + S
פתיחת תיבת הדו-שיח Save As Shift + Ctrl + S Shift + Command + S
שמירת עותק של המסמך Alt + Ctrl + S Option + Command + S
שמירת המסמך כקובצי סקריפט Ctrl + F12 Command + F12
פתיחת תיבת הדו-שיח Export for screens Alt + Ctrl + E Option + Command + E
פתיחת תיבת הדו-שיח Save For Web Alt + Shift + Ctrl + S Option + Shift + Command + S
אריזת המסמך Alt + Shift + Ctrl + P Option + Shift + Command + P
הדפס Ctrl + P Command + P
יציאה מהיישום Ctrl + Q Command + Q

כלי עבודה – בחירת כלים

קיצורי דרך Windows macOS
הכלי משטח יצירה Shift + O Shift + O
הכלי Selection V V
הכלי Direct Selection A A
הכלי Magic Wand Y Y
הכלי Lasso Q Q
הכלי Pen P P
הכלי Curvature ‎Shift + ~‎ ‎Shift + ~‎
הכלי Blob Brush Shift + B Shift + B
הכלי Add Anchor Point +‏ (פלוס) +‏ (פלוס)
הכלי Delete Anchor Point – (מינוס) – (מינוס)
הכלי Switch to Anchor Point Shift + C Shift + C
הכלי Type T T
הכלי Touch Type Shift + T Shift + T
הכלי Line Segment ‏\ (לוכסן ימני) ‏\ (לוכסן ימני)
הכלי Rectangle M M
הכלי Ellipse L L
הכלי Paintbrush B B
הכלי Pencil N N
הכלי Shaper‏ Shift + N Shift + N
הכלי Rotate R R
הכלי Reflect O O
הכלי Scale S S
הכלי Warp Shift + R Shift + R
הכלי Width Shift+W Shift+W
הכלי Free Transform E E
הכלי Shape Builder Shift+M Shift+M
הכלי Perspective Grid Shift+P Shift+P
הכלי Perspective Selection Shift+V Shift+V
הכלי Symbol Sprayer Shift + S Shift + S
הכלי Column Graph J J
הכלי Mesh U U
הכלי Gradient G G
הכלי Eyedropper I I
הכלי Blend W W
הכלי Live Paint Bucket K K
הכלי Live Paint Selection Shift + L Shift + L
הכלי Slice Shift + K Shift + K
הכלי Eraser Shift + E Shift + E
הכלי Scissors C C
הכלי Hand H H
הכלי Zoom Z Z
מעבר לכלי Smooth בשעת שימוש בכלי Blob Brush הקש Alt הקש Option

גרפיקה ממוחשבת תצוגות – הצגת גרפיקה

קיצורי דרך Windows macOS
מעבר בין מצבי מסך: מצב מסך רגיל, מצב מסך מלא עם שורת תפריט ומצב מסך מלא. F F
התאמת אזור תמונה לחלון לחיצה כפולה על הכלי Hand לחיצה כפולה על הכלי Hand
הגדלה ל-100% לחיצה כפולה על הכלי Zoom או הקשה על Ctrl + 1 לחיצה כפולה על הכלי Zoom או הקשה על Command + 1
מעבר לכלי Hand (לא במצב עריכת טקסט) מקש רווח מקש רווח
מעבר לכלי Zoom במצב הגדלה Ctrl + מקש רווח Command + מקש הרווח
מעבר לכלי Zoom במצב הקטנה Ctrl + Alt + מקש רווח Command + Option + מקש הרווח
העברת מלבן הסימון של הזום תוך כדי גרירה עם הכלי Zoom מקש רווח מקש רווח
הסתרת תיבה תוחמת Shift + Ctrl + B Shift + Control + B
הסתרת גרפיקה שלא נבחרה Control + Alt + Shift + 3 Command + Option + Shift + 3
המרה בין קו עזר אופקי לאנכי Alt תוך כדי גרירת קו עזר Option תוך כדי גרירת קו עזר
שחרור קו עזר Ctrl + Shift ולחיצה כפולה על קו עזר Command + Shift ולחיצה כפולה על קו עזר
הצגת תבנית מסמכים Ctrl + H Command ‏+ H
תצוגה/הסתרה של משטחי יצירה Ctrl + Shift + H Command + Shift + H
תצוגה/הסתרה של סרגלי משטחי יצירה Ctrl + R Command + Option + R
הצגת רשת שקיפות Shift + Ctrl + D Shift + Command + D
תצוגת כל משטחי היצירה בחלון Ctrl + Alt + 0 Command + Option + 0
הדבקה במקום במשטח היצירה הפעיל Ctrl + Shift+V Command+Shift+V
יציאה ממצב הכלי משטח יצירה Esc Esc
יצירת משטח יצירה בתוך משטח יצירה אחר Shift תוך כדי גרירה Shift תוך כדי גרירה
בחירת משטחי יצירה מרובים בחלונית Artboards Ctrl ולחיצה Command ולחיצה
ניווט למסמך הבא Ctrl + F6 Command + F6
ניווט למסמך הקודם Ctrl + Shift + F6 Command + Shift + F6
ניווט לקבוצת המסמכים הבאה Ctrl + Alt + F6 Command + Option + F6
ניווט לקבוצת המסמכים הקודמת Ctrl + Alt + Shift + F6 Command + Option + Shift + F6
מעבר בין Outline ו-GPU Preview של המסמך Ctrl + Y Command + Y
מעבר בין GPU ו-CPU Preview של המסמך Ctrl + E Command + E
הצגת המסמך במצב Overprint Preview Alt + Shift + Ctrl + Y Option + Shift + Command + Y
הצגת המסמך במצב Pixel Preview Alt + Ctrl + Y Option + Command + Y
יציאה ממצב מסך מלא Esc Esc
הגדלת תצוגה ‎Ctrl + =‎ Command + =‎
הקטנת תצוגה Ctrl + -‎ Command + -‎
הסתרת קווי עזר Ctrl + ;‎ Command + ;‎
נעילת קווי עזר Alt + Ctrl + ;‎ Option + Command + ;‎
יצירת קווי עזר Ctrl + 5 Command + 5
שחרור קווי עזר Alt + Ctrl + 5 Option + Ctrl + 5
הצגה / הסתרה של קווי עזר חכמים Ctrl + U Command + U
הצגה/הסתרה של רשת פרספקטיבה Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
הצגת רשת Ctrl + ‘‎ Command + ‘‎
הצמדה לרשת Shift + Ctrl + ‘‎ Shift + Command + ‘‎
הצמדה לנקודה Alt + Ctrl + ‘‎ Option + Command + ‘‎

אילוסטרייטור – עבודה עם בחירות

קיצורי דרך Windows macOS
מעבר לכלי הבחירה האחרון שנעשה בו שימוש (הכלי Selection, הכלי Direct Selection, או הכלי Group Selection) Ctrl + `‎ Command + `‎
מעבר בין הכלי Direct Selection לכלי Group Selection Alt Option
הוספה לבחירה בעזרת הכלי Selection, הכלי Direct Selection, הכלי Group Selection, הכלי Live Paint Selection או הכלי Magic Wand Shift ולחיצה Shift ולחיצה
הפחתה מבחירה בעזרת הכלי Selection, הכלי Direct Selection, הכלי Group Selection או הכלי LIve Paint Selection Shift ולחיצה Shift ולחיצה
הפחתה מבחירה בעזרת הכלי Magic Wand Alt ולחיצה Option ולחיצה
הוספה לבחירה בעזרת הכלי Lasso Shift תוך כדי גרירה Shift תוך כדי גרירה
הפחתה מבחירה בעזרת הכלי Lasso Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
שינוי המצביע לצורת צלב דק לכלי Lasso Caps Lock Caps Lock
בחירת גרפיקה במשטח יצירה פעיל Ctrl + Alt + A Command + Option + A
יצירת סימני חיתוך סביב אובייקט שנבחר Alt + C + O
בחר הכל Ctrl+A Command ‏+ A
ביטול בחירה Shift + Ctrl + A Shift + Command + A
בחירה מחדש Ctrl + 6 Command + 6
בחירת האובייקט שמעל לבחירה הנוכחית Alt + Ctrl + ]‎ Option + Command + ]‎
בחירת האובייקט שמתחת לבחירה הנוכחית Alt + Ctrl + [‎ Option + Command +‎
בחירה מאחורי אובייקט הקשה על Ctrl+לחיצה כפולה הקשה על Command+לחיצה כפולה
בחירה מאחור במצב בידוד Ctrl+לחיצה כפולה Command+לחיצה כפולה
קיבוץ הגרפיקה שנבחרה Ctrl + G Command + G
ביטול קיבוץ הגרפיקה שנבחרה Shift + Ctrl + G Shift + Command + G
נעילת בחירה Ctrl ‏+ 2 Command ‏+ 2
ביטול נעילת בחירה Alt + Ctrl + 2 Option + Command + 2
הסתרת בחירה Ctrl + 3 Command + 3
הצגת כל הבחירות Alt + Ctrl + 3 Option + Command + 3
הזזת הבחירה בדרגות שהוגדרו על-ידי המשתמש חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה
הזזת הבחירה בדרגות 10x מהדרגות שהוגדרו על-ידי המשתמש Shift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה Shift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה
נעילת כל הגרפיקה שלא נבחרה Ctrl + Alt + Shift + 2 Command + Option + Shift +2
הגבלת התנועה לזווית של 45° (לא בשעת שימוש בכלי Reflect) הקשה על Shift הקשה על Shift
הבאת בחירה קדימה Ctrl + ]‎ Command + ]‎
הזזת בחירה לחזית Shift + Ctrl + ]‎ Shift + Command + ]‎
שליחת בחירה לאחור Ctrl + [‎ Command + [‎
הזזת בחירה לאחור Shift+Ctrl + [ Shift + Command + [

הערה:

קביעת דרגות מקשים ב-General Preferences ()Ctrl/ Cmd + K.

ציור באילוסטרייטור

קיצורי דרך Windows macOS
הגבלת יחסי גודל או כיוון צורה ל:

  • גובה ורוחב שווים למלבנים, מלבנים מעוגלים, אליפסות ורשתות
  • דרגות של 45° למקטעים קוויים ולקשתות
  • כיוון מקורי למצולעים, לכוכבים ולקרני אור

 

Shift תוך כדי גרירה Shift תוך כדי גרירה
הזזת צורה תוך כדי ציור הצורה מקש רווח תוך כדי גרירה מקש רווח תוך כדי גרירה
ציור ממרכז של צורה (פרט למצולעים, כוכבים וקרני אור) Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
הגדלה או הקטנה של פאות מצולע, נקודות של כוכב, זווית קשת, פיתולי ספירלה או קרני אור התחלת גרירה ולאחר מכן הקשה על חץ למעלה או חץ למטה התחלת גרירה והקשה על חץ למעלה או חץ למטה
שמירה על רדיוס פנימי קבוע של כוכב התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Ctrl התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על Command
שמירה על צדדים ישרים של כוכב Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
מעבר בין קשת פתוחה לסגורה התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על C התחלת גרירה והקשה על C
היפוך קשת, תוך שמירה על נקודת התייחסות קבועה התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על F התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על SF
הוספה או הפחתה מספירלה תוך כדי הגדלת אורך הספירלה התחלת גרירה והקשה על Alt תוך כדי גרירה התחלת גרירה והקשה על Option תוך כדי גרירה
שינוי קצב הדעיכה של ספירלה התחלת גרירה והקשה על Ctrl תוך כדי גרירה התחלת גרירה והקשה על Command תוך כדי גרירה
הוספה או הסרה של קווים אופקיים מרשת מלבנית או של קווים קונצנטריים ברשת קוטבית התחלת גרירה ולאחר מכן הקשה על חץ למעלה או חץ למטה התחלת גרירה והקשה על חץ למעלה או חץ למטה
הוספה או הסרה של קווים אנכיים מרשת מלבנית או של קווים רדיאליים ברשת קוטבית התחלת גרירה ולאחר מכן הקשה על חץ ימינה או חץ שמאלה התחלת גרירה והקשה על חץ ימינה או חץ שמאלה
הקטנת ערך ההטיה של חוצצים אופקיים ברשת מלבנית או חוצצים רדיאליים ברשת קוטבית ב-10% התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על F התחלת גרירה והקשה על F
הגדלת ערך ההטיה של חוצצים אופקיים ברשת מלבנית או חוצצים רדיאליים ברשת קוטבית ב-10% התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על V התחלת גרירה והקשה על V
הקטנת ערך ההטיה של חוצצים אנכיים ברשת מלבנית או חוצצים קונצנטריים ברשת קוטבית ב-10% התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על X התחלת גרירה והקשה על X
הגדלת ערך ההטיה של חוצצים אנכיים ברשת מלבנית או חוצצים קונצנטריים ברשת קוטבית ב-10% התחלת גרירה, ולאחר מכן הקשה על C התחלת גרירה והקשה על C
הגדלת Blob Brush ] ‏ (סוגר מרובע ימני) ] ‏ (סוגר מרובע ימני)
הקטנת Blob Brush [ ‏ (סוג מרובע שמאלי‏) [ ‏ (סוג מרובע שמאלי‏)
הגבלת נתיב Blob Brush אופקית או אנכית Shift Shift
מעבר בין מצבי ציור Shift + D Shift + D
צירוף שני נתיבים או יותר בחירת הנתיבים והקשה על Ctrl + J בחירת הנתיבים והקשה על Command + J
ממוצע של שני נתיבים או יותר בחירת הנתיבים והקשה על Alt + Ctrl + J בחירת הנתיבים והקשה על Option + Command + J
יצירת פינה או חיבור חלק בחירת הנתיבים והקשה על Shift + Ctrl + Alt + J בחירת נקודת העיגון והקשה על Shift + Command + Option + J
יצירת נתיב מורכב Ctrl + 8 Command + 8
שחרור נתיב מורכב Alt + Shift + Ctrl + 8 Option + Shift + Command + 8
עריכה של דוגמת מילוי Shift + Ctrl + F8 Shift + Command +F8
הכלי Perspective Grid Shift + P Shift + P
הכלי Perspective Selection Shift + V Shift + V
רשת פרספקטיבה Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
העברת אובייקטים אנכית הקשה על מקש מספר 5 ולחיצה וגרירה של האובייקט הקשה על מקש מספר 5 ולחיצה וגרירה של האובייקט
מעבר בין מישורי פרספקטיבה שימוש בכלי Perspective Selection והקשה על 1 לרשת השמאלית, 2 לרשת האופקית, 3 לרשת הימנית ו-4 לשום רשת פעילה שימוש בכלי Perspective Selection והקשה על 1 לרשת השמאלית, 2 לרשת האופקית, 3 לרשת הימנית ו-4 לשום רשת פעילה
העתקת אובייקטים בפרספקטיבה Ctrl + Alt + גרירה Command+Alt+גרירה
שינוי צורה חוזר של אובייקטים בפרספקטיבה Ctrl+D Command + D
מעבר בין מצבי ציור Shift+D Shift+D

בנייה ועריכת צורות גרפיות

קיצורי דרך Windows macOS
מעבר בין הכלי Pen לכלי Convert Anchor Point Alt Option
מעבר זמני בין הכלי Add Anchor Point לכלי Delete Anchor Point Alt Option
מעבר בין הכלי Scissors לכלי Add Anchor Point Alt Option
מעבר בין הכלי Pencil לכלי Smooth Alt Option
הזזת נקודת העיגון הנוכחית תוך כדי ציור בכלי Pen מקש רווח תוך כדי גרירה מקש רווח תוך כדי גרירה
גזירה בקו ישר בעזרת הכלי Knife Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
גזירה בזווית של 45° או 90° בעזרת הכלי Knife Shift + Alt תוך כדי גרירה Shift + Option תוך כדי גרירה
שימוש בלחצני מצב צורה בחלונית Pathfinder ליצירת נתיבים מורכבים Alt + מצב צורה Option + מצב צורה
מחיקת אזורים סגורים לא רצויים שנוצרו בעזרת הכלי Shape Builder Alt+לחיצה על האזור הסגור Option+לחיצה על האזור הסגור
בחירת הכלי Shape Builder Shift+M Shift+M
הצגת סימון מלבני למיזוג קל של נתיבים מרובים (בעת השימוש בכלי Shape Builder) Shift+לחיצה+גרירה Shift+לחיצה+גרירה
הגברת עוצמת הסמלים (בעת שימוש בכלי Symbolism) Shift + }‎ Shift + }‎
הקטנת עוצמת הסמלים (בעת שימוש בכלי Symbolism) Shift + {‎ Shift + {‎
מיזוג אובייקטים Alt + Ctrl + B Option + Command + B
סיום הוספת אובייקטים למיזוג Alt + Shift + Ctrl + B Option + Shift + Command + B
עיוות אובייקטים בעזרת מעטפת בצורת עיקום Alt + Ctrl + Shift + W Option + Command + Shift + W
עיוות אובייקטים בעזרת רשת שינוי בצורה של מעטפת Alt + Ctrl + M Option + Command + M
עיוות אובייקטים בעזרת אובייקט אחר בצורה של מעטפת Alt + Ctrl + C Option + Command + C

עבודה עם קבוצות Live Paint

קיצורי דרך Windows macOS
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת מילוי ו/או קו Alt תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Bucket Option תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Bucket
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת צבע מתמונה או צבע ביניים ממעבר צבע Alt + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint Bucket Option + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint Bucket
בחירת אפשרויות הפוכות של הכלי Live Paint Bucket (אם Paint Fills ו-Paint Strokes נבחרו כרגע, מעבר ל-Paint Fills בלבד) Shift + הכלי Live Paint Bucket Shift + הכלי Live Paint Bucket
מילוי דרך קצוות ללא קווים במשטחים סמוכים לחיצה כפולה על הכלי Live Paint Bucket לחיצה כפולה על הכלי Live Paint Bucket
מילוי כל המשטחים באותו מילוי וקו בכל הקצוות באותו קו לחיצה משולשת על הכלי Live Paint Bucket לחיצה משולשת על הכלי Live Paint Bucket
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת מילוי ו/או קו Alt תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Selection Option תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Selection
מעבר לכלי Eyedropper ודגימת צבע מתמונה או צבע ביניים ממעבר צבע Alt + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint Selection Option + Shift + לחיצה על הכלי Live Paint Selection
הוספה לבחירה או הפחתה מבחירה Shift תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Selection Shift תוך כדי לחיצה על הכלי Live Paint Selection
בחירת כל המשטחים/הקצוות המחוברים באותו מילוי/קו לחיצה כפולה על הכלי Live Paint Selection לחיצה כפולה על הכלי Live Paint Selection
בחירת כל המשטחים/הקצוות באותו מילוי/קו לחיצה משולשת על הכלי Live Paint Selection לחיצה משולשת על הכלי Live Paint Selection

בניית צורות – עבודה עם אובייקטים‬

קיצורי דרך Windows macOS
קביעת נקודת מקור ופתיחת תיבת דו-שיח בשעת שימוש בכלי Rotate, בכלי Scale, בכלי Reflect או בכלי Shear Alt ולחיצה Option ולחיצה
שכפול ושינוי צורה של הבחירה בשעת שימוש בכלי Selection, בכלי Scale, בכלי Reflect או בכלי Shear Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
שינוי צורה של דוגמת מילוי (ללא תלות באובייקט) בשעת שימוש בכלי Selection, בכלי Scale, בכלי Reflect או בכלי Shear טילדה (~) תוך כדי גרירה טילדה (~) תוך כדי גרירה
החלה מחדש של שינוי צורה‬ על אובייקט Ctrl + D Command + D
החלת אפקט ה-Pathfinder האחרון על האובייקט שנבחר Ctrl + 4 Command + 4
הזזת אובייקט Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
פתיחת תיבת הדו-שיח Transform Each Alt + Shift + Ctrl + D Option + Shift + Command + D
יצירת מסיכת חיתוך Ctrl + 7 Command + 7
שחרור מסיכת חיתוך Alt + Ctrl + 7 Option + Command + 7
מעבר בין מילוי וקו X X
קביעת אפשרויות מילוי וקו לאפשרויות ברירת המחדל D D
החלפה בין מילוי וקו Shift + X Shift + X
בחירת מצב מילוי עם מעבר צבע > >
הסתרת מבאר מעבר צבע (בעת שימוש בכלי Gradient) Alt + Ctrl + G Option + Command + G
בחירת מצב מילוי צבע < <
בחירת מצב ללא קו/מילוי / (לוכסן ימני) / (לוכסן שמאלי)
דגימת צבע מתמונה או צבע ביניים ממעבר צבע Shift+הכלי Eyedropper Shift+הכלי Eyedropper
דגימת סגנון וצירוף מראה לפריט שנבחר כרגע Alt + Shift + לחיצה על הכלי Eyedropper Option + Shift + לחיצה על הכלי Eyedropper
הוספת מילוי חדש Ctrl + / (לוכסן ימני) Command + / (לוכסן ימני)
הוספת קו חדש Ctrl + Alt + / (לוכסן ימני) Command + Option + / (לוכסן ימני)
איפוס מעבר צבע לשחור-לבן הקש Ctrl תוך כדי לחיצה על לחצן מעבר צבע בחלונית Tools או בחלונית Gradient. הקש Command תוך כדי לחיצה על לחצן מעבר צבע בחלונית Tools או בחלונית Gradient.
יצירת צביעה חיה (בעת שימוש בכלי Paint Bucket) Alt ‏+ Ctrl ‏+ X Option ‏+ Command ‏+ X
הקטנת מברשת Bristle [ [
הגדלת מברשת Bristle ] ]

גרפיקה מדויקת יצירת נקודות רוחב של משתנה

קיצורי דרך Windows macOS
בחירת נקודות רוחב מרובות Shift ולחיצה Shift ולחיצה
יצירת ערכי רוחב לא אחידים Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
יצירת עותק של נקודת הרוחב Alt תוך כדי גרירת נקודת הרוחב Option תוך כדי גרירת נקודת הרוחב
שינוי המיקום של נקודות רוחב מרובות Shift תוך כדי גרירה Shift תוך כדי גרירה
מחיקת נקודת רוחב שנבחרה Delete מחיקה
ביטול בחירה בנקודת רוחב Esc Esc

כיתוב באילוסטרייטור – עבודה עם type

קיצורי דרך Windows macOS
הזזת תו אחד ימינה או שמאלה חץ ימינה או חץ שמאלה חץ ימינה או חץ שמאלה
מעבר שורה אחת למעלה או למטה חץ למעלה או חץ למטה חץ למעלה או חץ למטה
מעבר מילה אחת ימינה או שמאלה Ctrl + חץ ימינה או חץ שמאלה Command + חץ ימינה או חץ שמאלה
הזזה פסקה אחת למעלה או למטה Ctrl + חץ למעלה או חץ למטה Command + חץ למעלה או חץ למטה
בחירת מילה אחת ימינה או שמאלה Shift + Ctrl + חץ ימינה או חץ שמאלה Shift + Command + חץ ימינה או חץ שמאלה
בחירת פסקה אחת לפני או אחרי Shift + Ctrl + חץ למעלה או חץ למטה Shift + Command + חץ למעלה או חץ למטה
הרחבת בחירה קיימת Shift ולחיצה Shift ולחיצה
יישור פסקה לשמאל, לימין או למרכז Ctrl ‏+ Shift ‏+ L‏, R או C Command ‏+ Shift ‏+ L‏, R או C
יישור טקסט לשמאל Ctrl + Shift + J Command + Shift + J
יישור כל השורות לשני הצדדים Shift + Ctrl + F Shift + Command + F
מעבר בעורך השורות Alt + Shift + Ctrl + C Option + Shift + Command +‎
הוספת מעבר שורה רך Shift + Enter Shift + Return
סימון ריווח טקסט Ctrl + Alt + K Command + Option + K
איפוס גודל אופקי ל-100% Ctrl + Shift + X Command + Shift + X
הגדלה או הקטנה של גודל גופן Ctrl + Shift +‎ . או , Command + Shift +‎ . או ,
הגדלה או הקטנה של גודל גופן בשלבים Alt + Ctrl + Shift +‎ . או , Option + Command +Shift +‎ . או ,
הגדלה או הקטנה של ריווח שורות Alt + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי) Option + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי)
בחירת ערך ריווח טקסט Alt + Ctrl + K Option + Command + K
איפוס צימוד אותיות/ריווח טקסט ל-0 Ctrl + Alt + Q Command + Option + Q
הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות Alt + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אנכי) Option + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אנכי)
הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות פי חמישה Ctrl + Alt + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה א חץ למטה (טקסט אנכי) Command + Option + חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אופקי) או חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אנכי)
הגדלה או הקטנה של הזחה מקו בסיס Alt + Shift + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי) Option + Shift + חץ למעלה או חץ למטה (טקסט אופקי) או חץ ימינה או חץ שמאלה (טקסט אנכי)
מעבר בין הכלים Type ל-Vertical Type, Area Type ו-Vertical Area Type ו-Path Type ו-Vertical Path Type Shift Shift
מעבר בין הכלים Area Type ו-Path Type‏, Vertical Area Type ו-Vertical Path Type Alt Option
יצירת קווי מתאר Shift + Ctrl + O Shift + Command + O
פתיחת החלונית Character Ctrl + T Command + T
פתיחת החלונית Paragraph Alt + Ctrl + T Option + Command + T
פתיחת החלונית Tabs Shift + Ctrl + T Shift + Command + T
פתיחת החלונית OpenType Alt + Shift + Ctrl + T Option + Shift + Command + T
הוספת תבליטים Alt + 8 Option + 8
הוספת סמל זכויות יוצרים Alt + G Option + G
הוספת שלוש נקודות Alt + ;‎ Option + ;‎
הוספת סמל פסקה Alt + 7 Option + 7
הוספת סמל מקטע Alt + 6 Option + 6
הוספת סמל סימן מסחרי Alt ‏+ 2 Option ‏+ 2
הוספת סמל סימן מסחרי רשום Alt + R Option + R
כתב עילי Shift + Ctrl + =‎ Shift + Command + =‎
כתב תחתי Alt + Shift + Ctrl + =‎ Alt + Shift + Ctrl + =‎
הוספת מקף ארוך Alt + Shift + -‎ Option + Shift + -‎
הוספת מקף בינוני Alt + -‎ Option + -‎
הוספת מקף מותנה Shift + Ctrl + -‎ Shift + Command + -‎
מעבר בין מיקוף אוטומטי Alt + Shift + Ctrl + H Option + Shift + Command + H
הוספת מרכאות כפולות שמאליות Alt + [‎ Option + [‎
הוספת מרכאות כפולות ימניות Alt + Shift + [‎ Option + Shift + [‎
הוספת גרשיים בודדים שמאליים Alt + ]‎ Option + ]‎
הוספת גרשיים בודדים ימניים Alt + Shift + ]‎ Option + Shift + ]‎
הוספת רווח ארוך Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
הוספת רווח בינוני Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
הוספת רווח דק Alt + Shift + Ctrl + M Option + Shift + Command + M
הצגת תווים מוסתרים Alt + Ctrl + I Option + Command + I

הערה:

לשינוי ערך ההגדלה לקיצורי מקשים של type, בחר Edit > Preferences >Type ‏(Windows) או Illustrator > Preferences >Type ‏(macOS). הזן את הערכים הרצויים בתיבות הטקסט Size/Leading,‏ Baseline Shift ו-Tracking ולאחר מכן לחץ על OK.

שימוש בחלוניות

קיצורי דרך Windows macOS
קביעת אפשרויות (פרט לחלוניות Actions‏, Brushes, Swatches ו-Symbols) לחיצה על הלחצן New תוך כדי הקשה על Alt לחיצה על הלחצן New תוך כדי הקשה על Option
החלפת יחידות מידה Alt + Shift + Ctrl + U Option + Shift + Command + U
מחיקה ללא אישור (פרט לחלונית Layers) לחיצה על הלחצן Delete תוך כדי הקשה על Alt לחיצה על הלחצן Delete תוך כדי הקשה על Option
החלת ערך והשארת תיבת הטקסט פעילה Shift + Enter Shift + Return
בחירת טווח של פעולות, מברשות, שכבות, קישורים, סגנונות או דוגמיות Shift ולחיצה Shift ולחיצה
בחירת טווח של פעולות, מברשות, שכבות (באותה רמה בלבד), קישורים, סגנונות או דוגמיות שאינם סמוכים Ctrl ולחיצה Command ולחיצה
הצגה/הסתרה של כל החלוניות Tab Tab
הצגה/הסתרה של כל החלוניות פרט לארגז הכלים וחלונית Control Shift + Tab Shift + Tab
הגדלה / הקטנה של ערכים בשברים לוגיים של יחידת המידה Ctrl + חץ למעלה או חץ למטה Command + חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה / הקטנה של יחידת מידה ב-10 Shift + חץ למעלה או חץ למטה Shift + חץ למעלה או חץ למטה

החלונית Actions

קיצורי דרך Windows macOS
הרחבה/צמצום של כל עץ ערכת הפעולות Alt תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבה Option תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבה
קביעת אפשרויות לערכת פעולות לחיצה כפולה על סמל התיקייה לחיצה כפולה על סמל התיקייה
הפעלת פקודה בודדת Ctrl תוך כדי לחיצה על הלחצן Play Current Selection Command תוך כדי לחיצה על הלחצן Play Current Selection
התחלת הקלטה של פעולות ללא אישור Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New Action Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Action

מברשות באילוסטרייטור – החלונית Brushes

קיצורי דרך Windows macOS
פתיחת תיבת הדו-שיח Brush Options לחיצה כפולה על המברשת לחיצה כפולה על המברשת
שכפול מברשת גרירת המברשת ללחצן New Brush גרירת המברשת ללחצן New Brush

טקסטים – החלוניות Character ו-Paragraph

קיצורי דרך Windows macOS
פתיחת החלונית Character Ctrl + T Command + T
פתיחת החלונית Paragraph Alt + Ctrl + T Option + Command + T
הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר בדרגה קטנה חץ למעלה או חץ למטה חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר בדרגה גדולה Shift + חץ למעלה או חץ למטה Shift + חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה/הקטנה של הערך שנבחר בשבר Ctrl + חץ למעלה או חץ למטה Command + חץ למעלה או חץ למטה
סימון שדה שם הגופן בחלונית Character Ctrl + Alt + Shift + F Command + Option + Shift + F

צבעים – החלונית Color

קיצורי דרך Windows macOS
בחירת הצבע המשלים לצבע המילוי/הקו הנוכחי Ctrl תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע Command תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
שינוי מילוי/קו לא פעיל Alt תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע Option תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
בחירת הצבע המשלים לצבע המילוי/הקו הלא פעיל Ctrl + Alt תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע Command + Option תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
בחירת הצבע המנוגד לצבע המילוי/הקו הנוכחי Ctrl + Shift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע Command + Shift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
בחירת הצבע המנוגד לצבע המילוי/הקו הלא פעיל Ctrl + Shift + Alt תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע Command + Shift + Option תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
פתיחה של Color Guide Shift + F3 Shift + F3
שינוי מצב הצבע Shift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע Shift תוך כדי לחיצה על סרגל הצבע
הזזת מחווני הצבע יחד Shift תוך כדי גרירת מחוון הצבע Shift תוך כדי גרירת מחוון הצבע
מעבר בין אחוזים לבין הערכים 0-255 ל-RGB לחיצה כפולה מימין לשדה המספרי לחיצה כפולה מימין לשדה המספרי

מעבר צבעים – החלונית Gradient

קיצורי דרך Windows macOS
שכפול נקודות עצירה Alt תוך כדי גרירה Option תוך כדי גרירה
החלפת נקודות עצירה Alt תוך כדי גרירת נקודת עצירה לנקודת עצירה אחרת Option תוך כדי גרירת נקודת עצירה לנקודת עצירה אחרת
החלת צבע דוגמית לנקודת הצבע הפעילה (או הנקודה שנבחרה) Alt לחיצה על הדוגמית בחלונית Swatches Option לחיצה על הדוגמית בחלונית Swatches
איפוס מילוי מעבר צבע למעבר צבע ליניארי שחור-לבן של ברירת המחדל הקשה על Ctrl תוך כדי לחיצה על התיבה Gradient Fill בחלונית Gradient הקשה על Command תוך כדי לחיצה על התיבה Gradient Fill בחלונית Gradient
תצוגה/הסתרה של חץ מעבר צבע Ctrl + Alt + G Command + Option + G
שינוי הזווית ונקודת הקצה יחד הקשה על Alt וגרירת נקודת קצה של מבאר מעבר צבע הקשה על Option וגרירת נקודת קצה של מבאר מעבר צבע
הגבלת הכלי Gradient או מבאר Gradient בעת גרירה Shift תוך כדי גרירה Shift תוך כדי גרירה
הצגה של מבאר Gradient באובייקט שנבחר עם מילוי של מעבר צבע G G

שכבות באילוסטרייטור – החלונית Layers

קיצורי דרך Windows macOS
הוספת שכבה Ctrl + L Command + L
הוספת שכבה בעת פתיחת תיבת הדו-שיח New Layer Alt + Ctrl + L Option + Command + L
בחירת כל האובייקטים בשכבה Alt תוך כדי לחיצה על שם השכבה Option תוך כדי לחיצה על שם השכבה
הצגה/הסתרה של כל השכבות פרט לשכבה שנבחרה Alt לחיצה על סמל העין Option תוך כדי לחיצה על סמל העין
בחירת תצוגת Outline/Preview לשכבה שנבחרה Ctrl תוך כדי לחיצה על סמל העין Command תוך כדי לחיצה על סמל העין
בחירת תצוגת Outline/Preview לכל שאר השכבות Ctrl + Alt תוך כדי לחיצה על סמל העין Command + Option תוך כדי לחיצה על סמל העין
נעילה/הסרת נעילה של כל שאר השכבות Alt תוך כדי לחיצה על סמל המנעול Option תוך כדי לחיצה על סמל המנעול
הרחבת כל שכבות המשנה לתצוגת כל העץ Alt תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבה Option תוך כדי לחיצה על משולש ההרחבה
קביעת אפשרויות בשעת יצירת שכבה Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer
קביעת אפשרויות בשעת יצירת שכבת משנה חדשה Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New Sublayer Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Sublayer
מיקום שכבת משנה חדשה בתחתית רשימת השכבות Ctrl + Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New Sublayer Command + Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Sublayer
מיקום שכבה בראש רשימת השכבות Ctrl תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer Command תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer
מיקום שכבה מתחת לשכבה שנבחרה Ctrl + Alt תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer Command + Option תוך כדי לחיצה על הלחצן New Layer
העתקת הבחירה לשכבה, לשכבת משנה או לקבוצה Alt תוך כדי גרירת הבחירה Option תוך כדי גרירת הבחירה

דוגמיות צבע  החלונית Swatches

קיצורי דרך Windows macOS
יצירת צבע ספוט חדש Ctrl תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch Command תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch
יצירת צבע פרוצס כולל חדש Ctrl + Shift תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch Command + Shift תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch
החלפת דוגמית בדוגמית אחרת Alt תוך כדי גרירת דוגמית לדוגמית אחרת Option תוך כדי גרירת דוגמית לדוגמית אחרת

שינויים על צורות – החלונית Transform

קיצורי דרך Windows macOS
החלת ערך ושמירה על מיקוד בשדה עריכה Shift + Enter Shift + Return
החלת ערך והעתקת אובייקט Alt + Enter Option + Return
החלת ערך ואפשרות שינוי גודל יחסית לרוחב ולגובה Ctrl + Enter Command + Return

שקיפות – החלונית Transparency

קיצורי דרך Windows macOS
החלת האפקט האחרון על האובייקט שנבחר Shift + Ctrl + E Shift + Command + E
החלת האפקט האחרון על האובייקט שנבחר על-ידי התאמת הערכים בתיבת הדו-שיח effects Alt + Shift + Ctrl +E Option + Shift + Command + E
שינוי מסיכה לתמונה בגווני אפור לצורך עריכה Alt תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה Option תוך כדי לחיצה על התמונה ממוזערת של המסיכה
ביטול מסיכת אטימות Shift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה Shift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה
הפעלה חוזרת של מסיכת אטימות Shift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה שבוטלה Shift תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה שבוטלה
הגדלה/הקטנה של אטימות בדרגות של 1% לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטה לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטה
הגדלה/הקטנה של אטימות בדרגות של 10% Shift + לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטה Shift + לחיצה על שדה אטימות + חץ למעלה או חץ למטה

מקשי פונקציות

קיצורי דרך Windows macOS
פתיחת מערכת העזרה F1 F1
גזור F2 F2
העתק F3 F3
הדבק F4 F4
הצגה/הסתרה של החלונית Brushes F5 F5
הצגה/הסתרה של החלונית Color F6 F6
הצגה/הסתרה של החלונית Layers F7 F7
יצירת סמל חדש F8 F8
הצגה/הסתרה של החלונית Info Ctrl + F8 Command + F8
הצגה/הסתרה של החלונית Gradient Ctrl + F9 Command + F9
הצגה/הסתרה של החלונית Stroke Ctrl + F10 Command + F10
הצגה/הסתרה של החלונית Attributes Ctrl + F11 Command + F11
החזר למצב קודם F12 F12
הצגה/הסתרה של החלונית Graphic Styles Shift + F5 Shift + F5
הצגה/הסתרה של החלונית Appearance Shift + F6 Shift + F6
הצגה/הסתרה של החלונית Align Shift + F7 Shift + F7
הצגה/הסתרה של החלונית Transform Shift + F8 Shift + F8
הצגה/הסתרה של החלונית Pathfinder Shift + Ctrl + F9 Shift + Command + F9
הצגה/הסתרה של החלונית Transparency Shift + Ctrl + F10 Shift + Command + F10
הצגה/הסתרה של החלונית Symbols Shift + Ctrl + F11 Shift + Command + F11

 

https://helpx.adobe.com/il_he/illustrator/using/default-keyboard-shortcuts.html

2019-07-28T12:29:18+03:00